Werkgroep WWV voor Stokhasselt

Werkgroep WWV

Lees in je eigen taal

Binnen de Noordraad Heikant-Quirijnstok functioneert al lange tijd de werkgroep WWV (Wonen, Woonomgeving en Verkeer). De werkzaamheden van deze werkgroep zijn dan ook gericht op de bewoners, de woonomgeving en het verkeer in de wijk. Deze werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente via het bestuur van de wijkraad. Bovendien heeft de werkgroep regelmatig overleg met de wijkregisseur van de gemeente.

De leden van WWV willen zoveel mogelijk samen met de bewoners in de wijk een goed leefklimaat en een goede woonomgeving creëren. Als bewoners bepaalde ideeën over de wijk hebben, geeft WWV hierin graag advies. Wanneer bewoners problemen in hun omgeving ondervinden of zelf de weg niet weten om dit gericht aan te kaarten, kan de werkgroep WWV daarbij helpen.

Gezien de samenwerking tussen de wijkraden in Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt gaat de werkgroep WWV zich vanaf nu ook inzetten voor de bewoners van de wijk Stokhasselt. Dat betekent dat WWV nu actief wordt voor geheel Tilburg-Noord. Door de verbreding van dit werkterrein is de werkgroep dringend op zoek naar nieuwe leden. Naast bewoners uit de wijken Heikant en Quirijnstok worden ook vooral bewoners uit de wijk Stokhasselt uitgenodigd om deel te nemen. Heb je interesse? Neem dan contact op via: wwv@tilburg-noord.nl.