Gezondheid en zorg

Lees in je eigen taal

Loket Z
block.titel

Loket Z is breed loket voor wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. De naam is Loket Z, waarbij de z staat voor zorgzaam, zelfstandig en zelfredzaam. De gemeente Tilburg werkt in Loket Z samen met vele instellingen op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Loopt u vanwege (lichamelijke) beperkingen tegen problemen aan op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Neem contact op met Loket Z. Loket Z denkt met u mee en geeft advies op maat.

www.loketz.nl
telefoonnummer 14 013

Ouderenzorg
block.titel

De Wever is de organisatie op het gebied van ouderenzorg in Tilburg en dus ook in Stokhasselt. Voor zorg bent u bij De Wever aan een vertrouwd adres. En of het nu gaat om zorg, behandeling of diensten in een van onze woonzorg- of behandelcentra of bij u thuis: we houden altijd rekening met uw persoonlijke wensen en uw levensstijl.

De Wever - zorg, behandeling en diensten
www.dewever.nl
0800-339 38 37

Thuiszorg
block.titel

Van huishoudelijke hulp tot intensieve en complexe verpleging bij u thuis, Thebe Thuiszorg biedt u de keuze uit een breed dienstenpakket. Ziekte of een handicap hoeft dus niet te betekenen dat u uw zelfstandigheid moet opgeven.

Thebe thuiszorg:
www.thebe.nl

FACT-team Tilburg Noord, zorg op maat voor mensen met psychische klachten
block.titel

GGz Breburg biedt de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Dat gebeurt zo veel mogelijk in de eigen woonomgeving. Deze zorg wordt onder meer geleverd door het FACT(*)-team Tilburg Noord. Hun werkgebied omvat, naast Tilburg-Noord, ook Udenhout en Berkel-Enschot.

Het team, dat gehuisvest is aan de Mendelssohnstraat 21, biedt zorg op maat in de thuissituatie aan mensen met langdurige en complexe psychiatrische problemen. De betrokken hulpverleners gaan naar de cliënt toe en behandelen hem/haar daar waar de cliënt het dagelijks bestaan moet opbouwen. Centraal staat de gedachte dat de zorgverlening op elk gewenst moment aangepast kan worden aan de (zorg) behoefte van de cliënt.

De behandeling en begeleiding kunnen bestaan uit contacten met de deskundigen van het team, zoals de psychiater, de psycholoog of een verpleegkundige. Ook medicatievoorziening, cursussen en een divers aanbod aan activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Trajectbegeleiders helpen bij het vinden van een goede weekstructuur met daarin passende dagbesteding of arbeid. Waar nodig wordt samengewerkt met andere zorgverleners of instanties.

Wilt u meer weten over de activiteiten van het GGz Breburg FACT-team Tilburg Noord, zoek hen dan eens op aan de Mendelssohnstraat 21. U kunt ze ook bellen: 088-0161616 (algemeen) 0f 0651098419 Zij zijn bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over GGz Breburg, neem dan eens een kijkje op www.ggzbreburg.nl


(*) FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Dat is een organisatiemodel voor het leveren van zorg aan mensen met langdurige en complexe psychiatrische problematiek.

MEE regio Tilburg

Ondersteuning bij leven met een beperking
MEE geeft ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun omgeving.

Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme.

Ook als ouder, verzorger, familie of hulpverlener kunt u bij MEE terecht.

MEE helpt u bij vragen over opvoeding, ontwikkeling, wonen, leren, werken, regelgeving en geldzaken. De dienstverlening van MEE is voor u gratis. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wilt u meer weten? MEE in regio Tilburg. Kloosterstraat 32, Tilburg (let op dit is geen bezoekadres meer) T 088-46535555 mee@meedemeentgroep.nl www.meedemeentgroep.nl

RIBW Brabant
block.titel

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Met onze gedegen, professionele en totale aanpak zijn wij voor onze cliënten partner in herstel. Wij werken aan duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Wij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid.
RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen we doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren we tot het nemen van eigen regie over het leven.

De structuur van onze organisatie:
Wij werken in de provincie Noord-Brabant onder meer in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand en Dongen. Daar bieden we herstelondersteunende zorg. Ruim de helft van onze cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangt. Ook richt een team van leer-werkcoaches zich onder de noemer KREW, op samen werken aan werk.

Met ongeveer 500 medewerkers (full-time en part-time) zetten wij ons in voor onze cliënten. De organisatie wordt bestuurd door de voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft samen met het Managementteam en het Stafbureau sturing aan de organisatie. RIBW Brabant is goed vertegenwoordigd in Tilburg, wij werken ook met een team vanuit Tilburg Noord.

Adres Hoofdkantoor:
RIBW Brabant
Willem II straat 21-23
5038 BA Tilburg
Tel. 013-5336646
Voor informatie info@ribwbrabant.nl
https://www.ribwbrabant.nl/