Religie

Lees in je eigen taal

Het Ronde Tafelhuis
block.titel

In Verhalenhuis:

Wagnerplein 4
5011 LP Tilburg

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In dit centrum staat de bewoner van Tilburg Noord met al haar vragen rond religie en samenleving centraal. Veel aandacht kent het centrum voor alle aspecten en vragen rond zingeving en spiritualiteit. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod.

Algemeen Coördinator: Thea van Blitterswijk
Telefoon:
013-4553798
06-19632266
Website: www.rondetafelhuistilburg.nl
E-mail: theavanblitterswijk@rondetafelhuistilburg.nl

Inloopcentrum Het Kruispunt
block.titel

Offenbachstraat 105

5011 EH Tilburg

Tel.: 013-4557382

Even er tussenuit? Even gezelligheid met anderen, of een krantje lezen? Een kopje koffie, thee of chocolade? De deuren van Inloopcentrum ‘Het Kruispunt’ staan voor u open. Loop gewoon eens binnen voor wat gezelligheid, een goed gesprek, een waardevol advies of een luisterend oor.

Op dinsdag en woensdag van 14.00-17.00 uur, op donderdag van 10.00-13.00 en 13.30-17.00 en op vrijdag van 10.00-13.00 en 13.30 tot 15.00 uur.

WEBSITE:

www.inloopcentrumhetkruispunt.nl

Monfortparochie

De Montfortparochie is een parochiegemeenschap waarin iedereen een persoonlijke rol vervult. Samen met het pastoraal team en de schriftuitleggers, de parochievergadering en het parochiebestuur dragen veel andere vrijwilligers hun steentje bij om van de parochie een hechte, goede gemeenschap te maken.

Corellistraat 231 5049 EJ Tilburg Tel.: 013-4550510

Over het kerkgebouw
Je moet hem zoeken, onze kerk, enigszins verscholen als hij ligt tussen de huizen in de Corellistraat. Het is een bescheiden ruimte vergeleken bij de kerkgebouwen, die in vroeger dagen werden opgetrokken. Je kunt het jammer vinden, dat de tijd van de kathedralen voorbij is, maar het is nu eenmaal een feit. Toch heeft zo’n kleine ruimte zijn aantrekkelijkheid. Juist doordat de afmetingen beperkt zijn wordt er gewonnen aan intimiteit.

Dit laatste is trouwens van het begin af de zorg geweest bij de bouw van de kerk in Stokhasselt. Als er een kerkruimte komt dan moet dit een gebouw zijn, waarin men zich thuis voelt, dat sfeer bezit. Ja, de kerk moet een warm hart zijn in onze door flats omzoomde wijk.

De architect van de kerk is Th. v.d. Acker, afkomstig uit Deurne. Al eerder ontwierp hij een kerkgebouw in Landhorst.

Als aannemer trad op de Firma Gebr. v.d. Ven; die ook een groot aantal woningen in Tilburg-Noord heeft gebouwd.

De kerk werd gebouwd in 1970-1971 en ingewijd op 18 december 1971 door Mgr. J. Bluijssen.