Gezocht: een materiaalbeheerder

Materiaalbeheer

Lees in je eigen taal

De wijkraad Stokhasselt heeft in de loop der jaren veel materialen gekocht. Die worden regelmatig gebruikt bij allerlei activiteiten in de wijk. Niet alleen door de Werkgroep Activiteiten maar ook door andere organisaties in Tilburg-Noord. Voor het beheren daarvan wordt nu iemand gezocht. Het gaat dan om kleine reparaties, onderhoud, opruimen e.d. De materialen staan allemaal opgeslagen in twee locaties aan de Corellistraat.

Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk. Als compensatie hiervoor mag de vrijwilliger zelf ook gebruik maken van de materialen in de privésfeer. Informatie en aanmelden voor deze werkzaamheden kan via e-mail (activiteiten@stokhasselt.nl) of telefonisch (06-53438250).