Ouderen

Wonen, zorg en service in de wijk


Senioren Nieuw Noord (SNN)
block.titel

De werkgroep SNN is een gezamenlijke werkgroep van de twee wijkraden in Tilburg-Noord (wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok) en behartigt de belangen van ouderen in Tilburg-Noord. SNN streeft daarbij naar het optimaliseren van de leefomstandigheden voor onze ouder wordende bewoner, zodat deze zo lang als mogelijk en gewenst, in een veilige, aangename en bekende woonomgeving kan blijven wonen. Vooral de leefbaarheid voor ouderen in de wijk is een belangrijk oogmerk.

SNN zal waar nodig advies en informatie geven aan de gemeente Tilburg, de wijkraden in Tilburg-Noord, ContourdeTwern en derden die belang hebben bij het wel en wee van ouderen in Tilburg-Noord. Dat gebeurt op velerlei terreinen zoals huisvesting, veiligheid, zorg, thuiszorg, financiën, bereikbaarheid, zelfstandigheid. De werkgroep organiseert ook periodiek voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. Vaak gebeurt dat in samenwerking met organisaties of instellingen die in de wijk actief zijn. Voorbeelden van thema’s die zo voor het voetlicht zijn en worden gebracht zijn: WMO, thuiszorg, Loket Z, huiselijk geweld, wonen en dementie, veiligheid in en rond de woning en orgaandonatie.

De werkgroep SNN staat niet alleen in de belangenbehartiging van ouderen. Behalve de nauwe banden met de wijkraden in Tilburg-Noord (met afvaardigingen in de Wijkraad Stokhasselt en de Noordraad Heikant-Quirijnstok) neemt SNN ook deel aan het platform ouderen. Hierin komen verschillende organisaties samen zoals de Zonnebloem, de KBO, De Wever, Thebe en ContourdeTwern, de wijkraad Stokhasselt, de Noordraad Heikant-Quirijnstok en SNN. Ook heeft SNN nauwe contacten met de Seniorenraad Tilburg. En de Seniorenraad legt op zijn beurt weer lijntjes met de Tilburgse politiek en met gemeentelijk opererende organisaties (woningbouwcorporaties, GGD, Rode Kruis, etc.).

Hebt u belangstelling voor de werkgroep? Neem dan contact op met Joop van de Ven via: joop.van.de.ven@noordraad.nl

DIGITALE DEURHANGER EN SOCIALE KAART
Deze sociale kaart geeft inzicht in de diverse organisaties in Tilburg Noord op het gebied veiligheid, wonen, welzijn, zorg, vervoer en ontmoeten in uw omgeving. Ook is er ruimte voor de voor u persoonlijke belangrijke contactpersonen. Zo heeft u alle contacten snel en overzichtelijk bij de hand. Bewaar deze deurhanger dus goed en binnen handbereik!
Klik op Digitale deurhanger en Sociale kaart om de betreffende bestanden te openen.