Gebiedsperspectief Tilburg Noord?

Gebiedsvisie Noord

Lees in je eigen taal

Het gebiedsperspectief voor Tilburg Noord is bijna klaar. Na de presentatie van het gebiedsperspectief aan bewoners zijn nu het college en de gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen. 
Op dinsdag 27 februari presenteerden de gemeente Tilburg, TBV Wonen en WonenBreburg het gebiedsperspectief in de wijk. De presentatie van het gebiedsperspectief is terug te kijken op de website www.tilburg.nl/noord.

Dit voorjaar besluit het college over het gebiedsperspectief en komt het gebiedsperspectief ter inzage te liggen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit. Hier komen we in een volgende nieuwsbrief op terug.