Armoede en gezinssamenstelling (DEEL 3)

Lees in je eigen taal

In het volgende overzicht is te zien welke relatie de armoede in de wijk Stokhasselt heeft met de samenstelling van de huishoudens. In alle situaties is de armoede aanzienlijk hoger dan het Tilburgse gemiddelde.

Uitschieters zijn toch wel de meerpersoonshuishoudens. Het percentage van deze huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau, is bijna vier maal zo hoog als in heel Tilburg.

Samenstelling huishouden

aantal huishoudens Stokhasselt

aantal huishoudens met minimuminkomen

aandeel huishoudens met minimuminkomen

Alleenstaand

1.155

342

30%
(Tilburg 13%)

Eenoudergezin

469

296

63%
(Tilburg 34%)

Meerpersoons huishouden zonder kinderen

596

88

15%
(Tilburg 4%)

Meerpersoons huishouden met kinderen

744

169

23%
(Tilburg 6%)

Totaal

2.964

895

30%
(Tilburg 11%)

DEEL 1 is hier te vinden

DEEL 2 is hier te vinden