Stokhasselt - toen en nu

Lees in je eigen taal

Stokhasselt behoorde tot het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw tot het buitengebied van Tilburg met voornamelijk boerenbedrijven. Ten noorden van het Wilhelminakanaal was tot dan toe alleen ‘den Haaikaant’ het gebied dat als een soort zelfstandig dorp gezien werd met woningen, winkels, scholen, cafés, een kerk en een rijk verenigingsleven. De woningnood in de jaren zestig werd echter zo groot dat de gemeente Tilburg besloot dat Tilburg-Noord binnen tien jaar ruimte moest gaan bieden aan meer dan 30.000 inwoners.

Voor Stokhasselt betekende dat volledige nieuwbouw. Slechts één woning (uit 1959) heeft die vernieuwingsdrang overleefd. In juni 1966 werden de eerste nieuwe woningen opgeleverd in de Puccinistraat. In een snel tempo volgden daarna nog duizenden andere woningen, waarvan bijna 1200 in hoogbouw.

Wordt vervolgd …