Wijkburgers van 2019

Wijkbuger 2019

De wijkburger van 2019 heeft op vrijdag 10 januari jl. de wisselprijs ontvangen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de wijkraden. De eer ging dit keer naar de kerngroep van de Werkgroep Activiteiten Stokhasselt. Op de foto staan van links naar rechts de leden van die kerngroep: Michel de Kievit, Wil Groenewoudt en Ed v.d. Mijden en daarnaast wijkwethouder Mario Jacobs die de prijs uitreikte.
De foto is van Miek Korsmit.

De Werkgroep Activiteiten staat aan de basis van diverse kleine en grote activiteiten in De Ypelaer en omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maandelijkse Familiedagen in de Ypelaer, de vele buitenactiviteiten in het Ypelaerpark, het Winterfestival en niet te vergeten het tweedaagse Parkfestival.
Michel, Wil en Ed zijn al vele jaren achtereen nauw betrokken bij alle eerdergenoemde activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. En als er beroep op hen wordt gedaan om elders in Tilburg-Noord mee te helpen bij andere activiteiten, zoals de Wandel4daagse Tilburg-Noord en het Zomerfestival bij wijkcentrum De Symfonie, stellen ze ook daar hun uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren van activiteiten beschikbaar. Michel, Wil en Ed zijn een uitstekend samenwerkend team en als zodanig krijgen ze nu het schouderklopje dat ze verdienen.