Armoede en herkomst (DEEL 2)

In het volgende overzicht is te zien welke relatie de armoede in Stokhasselt heeft met de afkomst van de wijkbewonersis. Duidelijk wordt dan dat vooral niet-westerse allochtonen onder deze armoede te lijden hebben. Maar ook de andere inwoners van Stokhasselt leven ruim 2 tot bijna 3 maal zo vaak in een minimumhuishouden dan in de hele stad Tilburg.

Afkomst

aantal inwoners Stokhasselt

aantal inwoners in minimum-huishouden

aandeel inwoners in minimum-huishouden

Autochtoon

2.687

463

17%

(Tilburg 6%)

Westers allochtoon

698

143

20%

(Tilburg 9%)

Niet-westers allochtoon

3.464

1.623

47%

(Tilburg 30%)

Totaal

6.849

2.229

33%

(Tilburg 10%)

DEEL 1 is hier te vinden