Armoede en leeftijd (DEEL 1)

In het volgende overzicht is te zien welke relatie de armoede in Stokhasselt heeft met de leeftijd van de wijkbewoners. Duidelijk wordt dan dat vooral kinderen onder deze armoede te lijden hebben. Ook onder volwassen is de armoede echter 2 tot 3 maal zo hoog als in Tilburg.

Leeftijds-

groepen

aantal inwoners

Stokhasselt

aantal inwoners in

minimumhuishouden

aandeel inwoners in

minimumhuishouden

00-09

1.128

523

46% (Tilburg 13%)

10-19

973

414

43% (Tilburg 12%)

20-29

934

297

32% (Tilburg 10%)

30-39

887

256

29% (Tilburg 9%)

40-49

1.046

320

31% (Tilburg 9%)

50-59

697

179

26% (Tilburg 9%)

60-69

648

134

21% (Tilburg 9%)

70-79

410

83

20% (Tilburg 9%)

80-89

120

23

19% (Tilburg 10%)

90+

6

0

0% (Tilburg 16%)

Totaal

6.849

2.229

33% (Tilburg 10%)