Buurtpreventie

Buurtpreventie

Iedereen moet prettig en veilig kunnen wonen in Tilburg. De gemeente en politie streven naar een buurtpreventieteam in elke wijk.

Zo'n team bestaat uit wijkbewoners. Deze vrijwilligers zijn extra ogen en oren voor de politie. Inbrekers en vernielers krijgen zo minder kans om hun slag te slaan. Het preventieteam is herkenbaar door de rode kleding. Ze lopen of fietsen door de wijk, praten met buurtbewoners en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de buurt. Ze staan bovendien in contact met de politie en krijgen vooraf duidelijke instructies en heldere uitleg.

Vrijwilligers aan het woord

Ton en Annette zijn als vrijwilliger van buurtpreventie actief in het zuidelijke deel van Quirijnstok. Annette: "Het mooie aan buurtpreventie is dat je jouw eigen buurt goed leert kennen en vooral de bewoners. Dat schept een band en dat zorgt volgens mij ook voor meer veiligheid. Twee vliegen in een klap!" Ton ziet dat buurtpreventie zorgt voor meer veiligheid en rust in de buurt."Er ontstaat meer samenhang".

Buurptreventie in Stokhasselt

In Stokhasselt is ook een team van buurpreventie gestart. In de eerste maanden zijn zij nog in onopvallende kleding de straat op gegaan. Het kan dus zijn dat het u nog niet is opgevallen. Nog dit jaar willen we zichtbaar zijn in de rode jassen van buurptreventie. Bewoners die vrijwilliger willen worden of meer informatie willen over buurtpreventie, kunnen contact opnemen met Bart van Dalen (013-542 85 77) of met de wijkagent (0900-8844; vragen naar wijkagent).