Armoede? Voedsel nodig?

Tilburgse Voedselbank

Lees in je eigen taal

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Wellicht kom je in aanmerking voor een wekelijks gratis voedselpakket van de Tilburgse Voedselbank. (www.tilburgsevoedselbank.nl) Wellicht maken nog te weinig bewoners in Stokhasselt gebruik van deze mogelijkheid.
Aanvraagondersteuning. Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor een gratis voedselpakket. Dit dient te gebeuren via een van de bekende maatschappelijke organisaties. De gegevens van deze organisaties kunt u verkrijgen via:
Loket Z
www.loketz.nl
loketz@tilburg.nl
tel: 14 013.
1. De norm
Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het netto besteedbaar inkomen voldoet aan de onderstaande normbedragen. Onder netto inkomen wordt verstaan, het bedrag dat voor voedsel en kleding overblijft na betaling van alle vaste lasten.
Normbedragen per 01 januari 2012
- 1-persoonshuishouden € 180.00
- meerpersoonshuishoudens:
Voor iedere volgende volwassene te vermeerderen met € 60.00
Voor ieder kind t/m 17 jaar te vermeerderen met € 50.00
Voorbeelden:
- 2 volwassenen zonder kinderen = € 180+60 = € 240.00
- 2 volwassenen met 2 kinderen (een van 6 en een van 16 jaar) = € 180+60+50+50 = € 340.00
2. Hoe bereken je of de norm van toepassing is?
Het loon (AOW, WAO, WW, etc.) moet verminderd worden met alle vaste lasten zoals: huur, gas/water/licht, zorg- en andere verzekeringen, schulden (alleen die bij schuldsanering bekend zijn). Huurtoeslag, teruggave belastingen, zorgtoeslag en kostgeld kinderen moet worden bijgeteld. Kinderbijslag en vakantiegeld worden niet meegerekend.
3. En verder…
De verstrekking van het voedselpakket geldt voor zes maanden. Na deze periode dient de situatie opnieuw te worden bekeken. Het aanmelden dient volledig door de hulpverlenende instantie te worden gedaan.
Voor meer informatie kun je bellen met Bep Verhoeven, 06-30086167.

U kunt haar bereiken op:
- donderdag van 09.30 uur - 15.00 uur
- vrijdag van 09.30 uur - 11.30 uur.


Stichting Tilburgse Voedselbank
Beelaerts van Bloklandstraat 13,
5042PM Tilburg
Telefoon: 013 – 455 10 00

Email: info@tilburgsevoedselbank.nl
www.tilburgsevoedselbank.nl