Financiële bijdragen Verrijk Je Wijk

Verrijk Je Wijk

Lees in je eigen taal

Bewonersgroepen en niet-professionele organisaties die actief zijn in Stokhasselt (postcode 5049) voor de bewoners van deze wijk kunnen zelf met ideeën en initiatieven komen om het wonen en leven in de wijk aantrekkelijker te maken. De wijkraad kan hierbij behulpzaam zijn door het geven van een financiële bijdrage voor bepaalde activiteiten.
(Voor activiteiten in de wijken Heikant of Quirijnstok kunt u terecht bij de Noordraad Heikant-Quirijnstok.)

Let op: Voor kleine evenementen in de openbare ruimte, zoals straat- en buurtfeesten, moet ten minste 6 weken van tevoren melding worden gemaakt bij de gemeente.
Klik hier voor de betreffende gemeentepagina.

Als een activiteit niet geheel door eigen bijdragen van de deelnemers bekostigd kan worden, is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen bij de wijkraad. Het gaat dan vooral om de algemene organisatiekosten.
Een aantal zaken worden in ieder geval niet vergoed, zoals:
- Alcoholische dranken;
- Kosten voor eten en drinken bij commerciële horecabedrijven;
- Duurzame gebruiksartikelen, zoals bv. kerstverlichting;
- De huur van materialen/voorzieningen die ook via de materiaaluitleen van de wijkraad beschikbaar zijn;
- Activiteiten buiten de wijk Stokhasselt behalve als dat door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. een fietstocht);
- Presentjes voor vrijwilligers;
- Prijsjes voor loterijen;
- Loonkosten, reiskosten en ander kosten voor medewerkers.

Van deze bijdrage kan wel de huur van onze materialen betaald worden.

Het budget voor dit soort activiteiten is beperkt. Elke activiteit wordt apart beoordeeld. De organisatoren dienen voor éénmalige activiteiten een standaard aanvraagformulier in te vullen met onder meer een eenvoudige begroting van de verwachte uitgaven én inkomsten (waaronder deelnemersbijdragen). Op basis daarvan wordt een bijdrage toegekend door de wijkraad. De bijdrage voor een straat- of buurtactiviteit is maximaal € 50,00 voor basiskosten en maximaal € 4,00 per deelnemende wijkbewoner. Voor alle activiteiten per straat/buurt in een kalenderjaar geldt een maximum van € 400,00.

Na afloop van de activiteit dient de organisatie tot het toegekende bedrag facturen, kassabonnen, e.d. in te leveren bij de penningmeester van de wijkraad. Ook voor langduriger projecten kan bij de wijkraad (beperkte) financiële ondersteuning gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld voor het opstarten. Voor deze aanvragen zijn geen speciale formulieren. Zo'n aanvraag dient in ieder geval vergezeld te gaan van een omschrijving van het project en een begroting.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen via e-mail gedaan worden (verrijkjewijk@stokhasselt.nl). Daarbij dient het ingevulde standaard aanvraagformulier meegestuurd te worden. Denk er wel aan dat de wijkraad maar één keer per maand bijeenkomt (niet in augustus) om onder meer deze aanvragen te beoordelen. In de agenda op deze website worden deze vergaderingen aangekondigd. Aanvragen die niet tijdig zijn ontvangen of waarvan de informatie niet compleet is, kunnen niet worden behandeld.

Voor straat- en buurtactiviteiten dient dit aanvraagformulier (xls) gebruikt te worden.
Voor overige éénmalige activiteiten dient dit aanvraagformulier (xls) gebruikt te worden.
Als er op uw computer geen programma (Excel) staat waarmee deze aanvraagformulieren geopend kunnen worden, vraag dan een aanvraagformulier (PDF) aan via verrijkjewijk@stokhasselt.nl. Ook andere aanvragen kunnen via e-mail gedaan worden.