Over de website

De website www.stokhasselt.nl  is een zogenoemde communitysite. De bedoeling is dat wijkbewoners zich registeren op de site en in ieder geval in deze virtuele omgeving zichtbaar worden voor hun buurtgenoten. Er is een vraag- en aanbodmodule aan de website verbonden, waarop de bewoners zich kunnen inschrijven. Ook op allerlei andere manieren is de site zo ingericht dat de bewoners hun wijk en elkaar beter leren kennen. Uiteraard biedt de website ook alle belangrijke informatie op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, inkomen, cultuur en vrije tijd.

De redactie van de site bestaat uit inwoners van Noord, waarvan er ook enkele in Stokhasselt wonen. De redactie doet dit geheel vrijwillig en staat open voor nieuwe leden. Aan de site is ook een facebookpagina en een twitterpagina gekoppeld. Ook deze worden volledig door de redactie gevuld. Op zeer korte termijn zal ook de website interactief zijn voor de bewoners die hebben geregistreerd; ze kunnen dan ook foto’s, filmpjes, reacties en oproepen plaatsen.

De website is één van de resultaten van de Wijkimpuls. In het kader van de Wijkimpuls worden er in Tilburg Noord verschillende initiatieven ondersteund door de gemeente Tilburg en WonenBreburg. Dit zijn initiatieven die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Wijkimpuls. Met name ideeën en concrete plannen die door bewoners van de wijk zelf worden aangedragen, krijgen veel kans op ondersteuning.