Gebruiksvoorwaarden

Wil je graag iets kwijt op deze site? Dat kan! Wel willen we kort enkele spelregels aan je uitleggen.


Algemene voorwaarden

Door het betreden en gebruiken van de Website Stokhasselt.nl verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze goed door vóór het gebruik van De Wijkwebsite. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je beter de wijkwebsite niet gebruiken. We verwachten van je dat je de algemeen geldende fatsoensnormen op deze website in acht neemt. Inhoud die hieraan volgens de redactieraad van de website niet voldoet, wordt verwijderd. De wijkwebsite handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website stokhasselt.nl, moet je je aanmelden. Hierbij zijn alleen je voornaam, achternaam en e-mailadres verplicht. Zonder jouw nadrukkelijke toestemming verstrekt de redactie van de website geen persoonlijke informatie aan anderen. Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie ook onderstaand hoofdstuk met betrekking tot Privacy.

Exploitatie:

Het domein stokhasselt.nl is eigendom van de Stichting Wijkraad Stokhasselt en deze exploiteert ook de website. De redactieraad stelt de website samen en geeft deze ook vorm.
De Stichting Wijkraad Stokhasselt en de redactieraad aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden op de site geplaatste informatie en/of voor de inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen.
De wijkwebsite Stokhasselt doet er alles aan om haar pagina's te vrijwaren van aanstootgevende zaken. Ontdek je toch afbeeldingen of teksten die in strijd zijn met de algemene normen en waarden, meld het ons via redactie@stokhasselt.nl.

Aansprakelijkheid:

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de pagina's van deze site.

Verklaring:

Bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf bijdragen leveren aan de inhoud van de wijkwebsite Stokhasselt. Eenieder die informatie op de site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben:
• dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven;
• dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
• de Stichting Wijkraad Stokhasselt (als eigenaar van het domein stokhasselt.nl) te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.

Het doel van de wijkwebsite is om bewoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen. Daarom worden gebruikers juist opgeroepen om alle informatie op deze site te kopiëren, verspreiden en doorgeven. Om misbruik te voorkomen, mag de informatie van de wijkwebsite niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bewerken van de originele informatie mag alleen als het ontstane werk met eenzelfde licentie wordt verspreid. De gebruiker dient bij het verspreiden en/of bewerken de naam van de maker te vermelden.

Privacy

Om jou en je buurtgenoten een zo goed mogelijke service te bieden, vragen wij je om op deze website wat over jezelf te vertellen. Waarom doen we dit en wat gebeurt er vervolgens met je gegevens? Hieronder vertellen we dit. Heb je nog vragen? Mail deze naar redactie@stokhasselt.nl.
De meeste informatie op deze website bekijk je zonder jezelf aan te melden. Wil je echter informatie toevoegen (zoals bijv. een advertentie of een reactie op een bericht), dan vragen we je om je eerst bekend te maken en je te registreren. Zo borgen we al een heel stuk de veiligheid en vertrouwdheid op deze website.
Het doel van deze website is om met elkaar als buurtbewoners een nog leukere, gezelligere en betere buurt te krijgen. Om wat beter te weten wat er allemaal in je buurt gebeurt. Wie er nog meer wonen. Hoe je elkaar af en toe met kleine dingen kunt helpen. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend! Om elkaar te helpen, moet je wel weten wie er nog meer in je buurt wonen, wat voor mensen dat zijn en waarmee je elkaar dan kunt helpen. Hiertoe heb je wat meer informatie nodig. Deze informatie vind je voor een deel op deze website. Hoe completer en beter de informatie is, hoe beter je elkaar kunt helpen. Daarom vragen we je op deze website wat meer over jezelf te vertellen. Hoe je heet en waar en hoe je woont.

E-mailadres
Je e-mailadres gebruiken we om je een nieuw wachtwoord te sturen als je dat kwijt bent. En als je aangeeft dat je de nieuwsbrief graag ontvangt, sturen we deze naar dit e-mailadres.

Privacy

Privacy Verklaring www.stokhasselt.nl


Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Bedrijfsnaam

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stokhasselt.nl verzameld worden.

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens neem dan contact op met:

www.Stokhasselt.nl

p/a Purcelldreef 55

5012AJ Tilburg

Op welke manier gebruiken wij persoonsgegevens?

Contact op kunnen nemen

Wij verzamelen je gegevens als je contact opneemt via de website of zoals jij ze aan ons op een andere manier overhandigt. Via de website worden alleen je naam, -email en telefoonnummer verzameld.

Facturatie

Voor facturatie heb wij soms aanvullende gegevens nodig zoals je btw-nummer.

Analytics

Deze website van maakt gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Het versturen van nieuwsbrieven

Stokhasselt.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Cookies

Naast de cookies van Analytics gebruikt de website van Stokhasselt.nl enkele functionele cookies voor het optimaal functioneren van de site. Meer informatie: https://cookiesandyou.com/

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

E-mail

Onze e-mail van wordt online gehost bij een gerenommeerde mail provider. Om veiligheidsredenen vermelden wij deze liever niet, maar je kunt deze altijd bij ons opvragen.

Webhosting

De website en back-ups van deze website worden gehost via een Nederlands bedrijf op een Nederlandse server. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stokhasselt.nl zijn op deze servers opgeslagen in een beveiligde database.

Offline

Standaard persoonsgegevens worden offline opgeslagen in een adressenbestand.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail naar ons te sturen.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Stokhasselt.nl of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stokhasselt.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stokhasselt.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stokhasselt.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stokhasselt.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stokhasselt.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stokhasselt.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via een e-mail onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wij behouden het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer stokhasselt.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stokhasselt.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.