Wijkkrant Noord

Onder verantwoordelijkheid van de beide wijkraden in Tilburg-Noord wordt 8x per jaar de Wijkkrant Noord uitgegeven. Deze wijkkrant heeft een eigen onafhankelijke redactie en wordt in een oplage van ruim 10.000 stuks huis-aan-huis bezorgd in de wijken Stokhasselt (postcode 5049), Heikant (postcode 5011) en Quirijnstok (postcode 5012).
De wijkkranten zijn ook digitaal beschikbaar via https://wijkkrantnoord.nl/digi....
Ontvangt u de wijkkrant niet of niet elke keer, geef dit dan door via bezorging@wijkkrantnoord.nl.
Vermeld: Naam
Adres met huisnummer
Postcode
Er wordt dan contact opgenomen met de verspreider.
Daarnaast zal zoveel mogelijk een krant nabezorgd worden.