Werkgroep Activiteiten zoekt extra vrijwilligers

Logo Wijkraad Stokhasselt nieuw

Zonder de coronabeperkingen kan de wijkraad weer grote activiteiten in de wijk organiseren. Begin mei willen we beginnen met een nieuwe buitenactiviteit op het grote terras van de Ypelaer aan de kant van het park en het aangrenzende speelpleintje van het Ypelaerpark. Begonnen wordt dan met een voor iedereen betaalbare lunch (kinderen gratis), muziek en lekkere hapjes ...

op het terras en kinderactiviteiten op het speelplein (o.a. een springkussen) met gratis ranja. Het is de bedoeling dat we deze activiteit ook aan het begin van de maanden juni, juli en september herhalen.

Voor het voorbereiden en uitvoeren van deze activiteiten hebben we wel wat extra handjes nodig.

Heb je zin om ons af en toe te helpen, laat dat dan even weten via activiteiten@stokhasselt.nl. Daar kun je ook meer informatie vragen over de hulp die we nodig hebben. Wil je vaker meehelpen met de wat grotere activiteiten, dan kun je daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding krijgen.