Evaluatie Communicatie & Participatie 2011-2014

Evaluatie Communicatie & Participatie 2011-2014. Deze bijeenkomst met professionals, vrijwilligers en bewoners werd gehouden op 13 oktober 2014, in wijkcentrum Ypelaer. Hier werd ook in werkgroepen gediscussieerd over dit thema. En natuurlijk was er het afscheid van aanjager Hans van Vugt die drie jaar zich heeft ingezet voor de wijk. Presentaties (ook in cijfers) over hoe wij de afgelopen drie jaar hebben gewerkt aan de impulsdoelen. En wat er is bereikt!

Foto's