Wijkraad Stokhasselt zoekt secretaris en notulist(e)

Vacature secretaris 1040x560

Na een periode van ongeveer 10 jaar heeft de secretaris van de wijkraad Stokhasselt zijn functie beschikbaar gesteld. Voor het goed functioneren van een bestuur is een secretaris essentieel. De wijkraad zoekt dan ook zo snel mogelijk een nieuwe secretaris. Daarnaast wordt er ter ondersteuning van de secretaris een notulist(e) gezocht. Voor het maken van de notulen is een vrijwilligersvergoeding op uurbasis beschikbaar. Wil je meer weten over deze mooie vrijwilligersfuncties, stuur dan een e-mail naar secretaris.wijkraad@stokhasselt.nl.
Het werk van de secretaris is veelzijdig. Dat houdt in dat je de wijk goed leert kennen, maar ook veel wijkbewoners, de mensen van ContourdeTwern, wijkcentrum De Ypelaer, enz. Ook voor een notulist(e) is bekendheid met de wijk een voordeel maar niet direct noodzakelijk.
De wijkraad vergadert elke 1e woensdagavond van de maand. Ook zijn er regelmatig overleggen met de wijkwethouder en de omgevingsmanager voor Tilburg-Noord over een breed scala aan interessante onderwerpen, zoals momenteel o.a. de aanleg van het Landschapspark Pauwels, de huisvesting van arbeidsmigranten, afvalverwijdering, groenonderhoud, nieuwbouw van woningen aan de Tartinistraat en Mascagnistraat, Noord Schoon, enz.
Ook werken we nauw samen met de Noordraad Heikant-Quirijnstok en wordt er af en toe samen vergaderd.

Met andere woorden; het is een mooie uitdaging die weliswaar wat tijd vraagt, maar waarvoor je ook erg veel terugkrijgt. Bovendien zal de afgetreden secretaris je de eerste tijd ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Karel Drijvers, voormalig secretaris (secretaris.wijkraad@stokhasselt.nl)
Harrie Meeuwesen, voorzitter (voorzitter.wijkraad@stokhasselt.nl)