Wethouder Dusschooten opent Informatiepunt Digitale Overheid Tilburgse bibliotheken

3 EA88423 5 D4 B 4 F97 8 E5 E EF88 C33 C9949

Wethouder Oscar Dusschooten opende donderdag 21 oktober het Informatiepunt Digitale Overheid in de Tilburgse bibliotheken. Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer, via Internet. Dit is niet altijd makkelijk.

Omdat iedereen mee moet kunnen doen in de steeds digitaler wordende samenleving kunnen mensen met vragen over overheidszaken terecht in de Bibliotheek.


Op weg helpen, meedenken en doorverwijzen
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van zorgtoeslag, het doen van belastingaangifte of het verlengen van een rijbewijs. Maar ook meer actueel voor het downloaden van de Corona Check App en toevoegen van het coronabewijs. Speciaal opgeleide Bibliotheekmedewerkers helpen mensen de juiste informatie te vinden, denken mee of verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners. Zoals bijvoorbeeld een Taalhuis, Formulierenbrigade of overheidsorganisatie.

Oscar Dusschooten, wethouder Dienstverlening gemeente Tilburg: “Het Informatiepunt Digitale Overheid bewijst de laagdrempeligheid van de Bibliotheek. In Tilburg noemen we dit - wijzend naar zijn Tilburgs regenboogspeldje op zijn kostuum - de Inclusiviteits-T. Iedereen doet ertoe, hoort erbij en doet mee. Bij de informatiepunten in de Tilburgse bibliotheken kan iedereen terecht die hulp nodig heeft bij het online regelen van overheidszaken. Dít is de Bibliotheek van de toekomst.”

‘Samenredzaamheid’
Peter Kok, directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant: “Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben moeite met de digitale communicatie van de overheid. Voor al deze mensen is er het Informatiepunt Digitale Overheid. Zo’n extra vangnet blijkt hard nodig. De overheid handelt steeds meer zaken digitaal af en fysieke loketten verdwijnen. Het kabinet ziet daarin een essentiële taak én rol weggelegd voor de Bibliotheek. Als Bibliotheek hebben we de missie om iedereen mee te laten doen in de samenleving. We strijden, samen met partnerorganisaties in het Taalnetwerk, voor een geletterd én digitaal vaardig Tilburg.” Kok sluit zijn openingswoordje af met de woorden: “Niet voor iedereen is zelfredzaamheid haalbaar en daarom kun je iedere keer met dezelfde vraag terugkomen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Zo geven we invulling aan ‘samenredzaamheid’.”

Loop binnen bij de Bibliotheek

Het Informatiepunt Digitale Overheid in alle Tilburgse bibliotheken is geopend tijdens service-uren in de Bibliotheek. Ook kunnen mensen binnenlopen bij een van de spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te maken of lid te zijn van de Bibliotheek. Hulp is gratis.

Kijk voor meer info, de actuele openingstijden én spreekuren op www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt.