Werkgroep Zwerfafval

Zwerfafval

Om af en toe het zwerfafval in onze wijk op te ruimen, worden er vrijwilligers gezocht. De volgende opruimdag is op dinsdag 11 december en start om 14.00 uur bij De Ypelaer. Na afloop wordt er nog een kopje koffie, thee of ander drankje aangeboden aan de vrijwilligers.

Aanmelden kan via: werkgroep.zwerfafval@stokhasselt.nl.

Als je je aangemeld hebt, betekent dat niet dat je elke keer mee moet lopen; je kunt dat zelf aangeven.