Wat is het digitaal herstelverhaal?

C704 C91 D A42 B 43 BE A6 B8 FE1350354 EF2

Lees in je eigen taal

Als je herstellende bent van psychische of verslavingsproblemen (of allebei), kun je er behoefte aan hebben je eigen herstelverhaal te schrijven.

Daarin kun je verwoorden wat je op je pad naar herstel bent tegengekomen: je verdriet en pijn, maar ook de kracht en het inzicht die je hebt opgedaan. Onderzoek wijst uit dat dat ook louterend kan werken. Bovendien kan het helpen om je leven meer op orde te krijgen en stil te staan bij de weg die je hebt afgelegd.

Sinds april 2012 bieden enkele instellingen, waaronder GGz Breburg, de digitale cursus ‘Het maken van je herstelverhaal’ aan. Deze cursus verloopt aan de hand van een aantal opdrachten en bouwstenen. Iedere cursist kan die in zijn eigen tempo afwerken. Voor de cursus krijgt iedere cursist een ervaringsdeskundige coach toegewezen, die hem per e-mail begeleidt bij het schrijven van zijn verhaal. Voor deze cursus heb je een computer nodig met toegang tot internet, alsmede een webbrowser (zoals Internet Explorer), een e-mailprogramma en een tekstverwerkingsprogramma.

Een oud-cursist vertelt over de cursus: “Ik zie het schrijven zelf als een puzzel met veel ontbrekende stukjes. Door het schrijven vallen veel puzzelstukjes op hun plek en ga je het bredere geheel zien, de rode draad.” Een andere cursist zegt: “Het heeft mij sterker gemaakt. Ook kon ik het verleden beter afsluiten en naar de toekomst kijken.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CHE, tel. 088-0162141, e-mail: che@ggzbreburg.nl. Nadere details over de cursus kun je vinden op www.markieza.org, en dan zoekterm ‘digitale cursus’.

De rubriek Hoofd-zakelijk:

Sinds februari 2004 staat in Stadsnieuws iedere maand een rubriek met informatie over het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) van GGZ Breburg. Dit bureau, waar (ex-)cliënten hun kwaliteiten weer leren inzetten, zit sinds 5 juni 2012 op Mendelssohnstraat 21, in Tilburg Noord. Deze website plaatst voortaan de afleveringen. Dit was de aflevering van 28 september 2014.