Wat is een post-traumatische stressstoornis (PTSS)?

Sinds februari 2004 staat in Stadsnieuws iedere maand een rubriek met informatie over het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) van GGZ Breburg. Dit bureau, waar (ex-)cliënten hun kwaliteiten weer leren inzetten, zit sinds 5 juni 2012 op Mendelssohnstraat 21, in Tilburg Noord. Deze website plaatst voortaan de afleveringen.

VRAAG VAN DE MAAND

Wat is een post-traumatische stressstoornis (PTSS)?

Ieder mens maakt in zijn leven ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals ongelukken, rampen of gewelddadige gebeurtenissen. In zo’n 10 procent van de gevallen wordt de gebeurtenis niet goed verwerkt en blijft de traumatische gebeurtenis voor ontregeling zorgen. Als dat langer dan een maand aanhoudt, kan zich een angststoornis ontwikkelen die wordt aangeduid als post-traumatische stressstoornis (kortweg PTSS). Dat uit zich onder meer in gevoelens van spanning en onrust, wat kan leiden tot zaken als woede-uitbarstingen of concentratieproblemen. Ook krijgt de patiënt vaak herbelevingen, onder meer via nachtmerries of door situaties die lijken op de gebeurtenis. Zelfs een onschuldig rotje kan weer een bepaalde oorlogssituatie oproepen. Hierdoor gaat de patiënt vaak bepaalde situaties mijden die associaties oproepen met de gebeurtenis. Ook kan hij gevoelsarmoede gaan vertonen. Oorzaak van de stoornis is dat in de hersenen de balans is verstoord, waardoor sommige delen te actief zijn geworden. De onrustige herinneringen zorgen voor aanhoudende angst.

Vooral oorlogen (zeker de beide wereldoorlogen) leiden tot veel trauma’s. In Nederland kampen zo’n 1600 militairen die meegedaan hebben aan de missie in Uruzgan met PTSS-klachten. PTSS kan worden behandeld met een speciale vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). Door de traumatische gebeurtenis zo levendig mogelijk op te roepen, moeten de klachten geleidelijk verdwijnen. Het trauma wordt dan iets van het verleden. Een andere behandelvorm is EMDR (lees hier Vraag van de Maand van maart 2014), waarbij met onder meer geluiden het brein anders wordt geprogrammeerd. Ook kunnen als onderdeel van de behandeling medicijnen zoals antidepressiva worden voorgeschreven.

Voor deze en andere vragen op GGZ-gebied kun je ook terecht bij de Infodesk van het CHE. De Infodesk (gevestigd op Mendelssohnstraat 21, Tilburg Noord) is geopend van maandag t/m donderdag 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur (tel. 088-01.62.162). Zie verder ook de eigen website van het CHE: http://che.ggzbreburg.nl/.