Vragen over gezondheid, ouder worden of zelfstandig blijven? Vraag het de wijkverpleegkundige!

Wjkverpleegkundigen September

Hoe is het met de zorg en gezondheid van thuiswonende ouderen in onze wijken Stokhasselt en de Vlashof geregeld? Moet je met vragen altijd eerst naar de huisarts, of kun je ook ergens anders terecht? Dat kan! De wijkverpleegkundige is er voor u.

De redactie spreekt in de Ypelaer met drie enthousiaste wijkverpleegkundigen die in Tilburg Noord werken.


Wendy Faro is 16 jaar werkzaam in de ouderenzorg en is nu wijkverpleegkundige bij De Wever Thuis. “De Wever is een heel bekende Tilburgse ouderenzorgorganisatie met meer dan 10 zorgcentra in de hele stad. We verzorgen ook Thuiszorg. Wil je daarvoor in aanmerking komen, dan kun je mij meteen bellen.”


Hakan Aydin is wijkverpleegkundige bij Prima Zorg en Welzijn. “Onze klanten zijn vooral Turkse en Marokkaanse ouderen met zorgen over hun gezondheid en welzijn. Wij werken in heel Tilburg. We hebben 200 cliënten en 35 medewerkers. We hebben ook maatschappelijk werksters in dienst. We doen net iets meer dan alleen thuiszorg. Een deel van ons werk is ook advies en voorlichting. Omdat de cliënten waar we voor werken dat stukje begeleiding extra nodig hebben. Ook Prima Zorg en Welzijn is direct zonder de huisarts te bellen.”


Mariëlla van Lier werkt sinds 6 jaar bij Thebe na lang in de zorg te hebben gewerkt. “Thebe is vanouds een brede zorgorganisatie die ook in heel Tilburg al jarenlang de vertrouwde thuiszorg verleent. Ik werk in team Stokhasselt, als wijkverpleegkundige. Heb je vragen over zorg en welzijn, neem dan contact met mij op.


Er zou nog een vierde partner van Ayazorg aanwezig zijn bij dit gesprek, maar die moest helaas afbellen. Aya Thuiszorg richt zich vooral op de multiculturele samenleving. Hakan weet dat die multiculturele aanpak werkt. “Taal en cultuur kennen is zo belangrijk. Je merkt dat vooral de allochtone ouderen daar heel veel behoefte aan hebben.”


Geen eigen bijdrage
Enthousiast beginnen de drie wijkverpleegkundigen te vertellen over hun vak. Ze voelen zich geen concurrent van elkaar maar meer collega. “We moeten een stukje van het vertrouwen van de mensen terugwinnen. Mensen hebben minder vertrouwen in de zorg tegenwoordig, maar dat hoeft niet zo te zijn. Iedereen denkt met heimwee terug aan de wijkzuster van vroeger, op haar fietsje. Gelukkig is de wijkverpleegkundige weer terug. Als je de wijkverpleegkundige nodig hebt, gaat dat niet ten koste van je eigen bijdrage, het gaat niet van je eigen risico af. De drempel is nu heel laag geworden. We willen dat iedereen dat weet. We werken nu samen met alle partners in de wijk. Als iemand zorg nodig heeft, kunnen we meteen indiceren en direct actie ondernemen. De mensen hebben daar direct profijt van. We kunnen daardoor beter inspringen op veranderingen en breder kijken dan vroeger. Is er iets meer aan de hand met die persoon, zijn er schulden? Woonproblemen? We herkennen sociaal-maatschappelijke problemen nu sneller. We signaleren en verwijzen door naar andere welzijns- en gezondheidsorganisaties.”


De wijkverpleegkundigen zoeken naar manieren om hun klanten te bereiken. “Mensen denken nog steeds dat zorg en welzijn tegenwoordig heel veel geld kost. We denken er over een avond in de Ypelaer te organiseren om informatie over de wijkverpleegkundige te geven.”


Kwetsbare ouderen
Hoe is het om in Noord te werken en dan vooral Stokhasselt en de Vlashof? “Het is leuk en heel afwisselend. Er wonen veel ouderen in de wijk, ook veel allochtone ouderen. Veel mensen wonen hier heel tevreden. We kunnen niet bij iedereen achter de voordeur kijken, maar we weten dat er ook een groep allochtonen is die geen zorg inschakelt, ook al zou dat hun leven wel comfortabeler maken en beter zijn voor hun gezondheid. Het is vaak uit schaamte. In hun cultuur is het gebruikelijk dat kinderen voor hun ouders zorgen. Als dat niet kan, of als professionele zorg beter zou zijn, wacht men toch vaak te lang. Mensen zijn ook bang dat het geld kost. En je hebt ook wijkbewoners met multi-problematiek, die zijn ook lastiger te bereiken.”


“We zijn een project kwetsbare ouderen gestart, want we zien dat de ouderen steeds ouder worden, en langer thuis blijven wonen. We constateren dat mensen snel ontslagen worden uit het ziekenhuis, en dat wij dan de zorg op ons krijgen. Ouderen kunnen beter sneller anticiperen op de oude dag, al eerder wat veiliger gaan wonen. In de nabijheid van zorg maar wel zelfstandig, in een gelijkvloerse woning. Maar verhuizen naar een veiligere woning in Noord is voor veel wijkbewoners niet haalbaar omdat de huurprijs te hoog ligt.”


Wijkverpleegkundigen raadplegen
Hoe schakel je de wijkverpleegkundige in? “Mensen hoeven zich niet aan te melden via de huisarts, je mag zelf bellen als je zorg nodig hebt. Dan komen we op bezoek. We kunnen zelf de indicaties doen en daardoor meteen zorg inschakelen. Je kunt ons ook bellen als je je zorgen maakt over je buurman, als je een “niet pluis gevoel” over iemands leven en welzijn hebt. We merken dat mensen ons, verpleegkundigen, vertrouwen, ze laten ons snel toe in huis. We zijn ook onafhankelijk, je hoeft niet alles bij dezelfde zorgorganisatie af te nemen.”


Financiering
Hoe zit het met de financiering? “Er is de Wmo voor dagbesteding, hulpmiddelen in de woning en huishoudelijke hulp, de aanvraag verloopt via de gemeente. De Wmo is inkomensafhankelijk, dus het kan zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Thuiszorg is niet afhankelijk van je inkomen, het wordt betaald door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeringswet (WLZ) en de pgb’s zijn er voor langdurige zorg. Wanneer mensen op een wachtlijst staan om te verhuizen naar een zorgomgeving (we noemen dat overbruggingszorg), betalen ze vanaf dat moment een eigen bijdrage.”


Contactgegevens:
Wijkverpleegkundige Aya Thuiszorg Fouzia Chahid, 0135365494 (werkdagen van 08:30 tot 17:00)

Wijkverpleegkundige Wever Thuis Wendy Faro Wijkteam Noord 2, 06-83707205, w.faro@dewever.nl Aanwezig op: Maandag-Dinsdag-Donderdag hele dag en Vrijdag ochtend.


Wijkverpleegkundige Hakan Aydin van Prima Zorg & Welzijn, 06-40760606, h.aydin@primazorgenwelzijn.nl.


Wijkverpleegkundige Thebe Mariëlla van Lien, mariella.van.lien@thebe.nl, 06-42351242.