Verslag informatiemarkten Noord

Tilburg Noord 3b

Lees in je eigen taal

Van de drie informatiemarkten is een gezamenlijk verslag gemaakt. Daarin zijn ook (als bijlage) alle aanbevelingen en voorstellen opgenomen die de bezoekers hebben aangereikt. Met deze punten gaan de wijkraden maar ook de gemeente aan de slag.
Het volledige verslag is te downloaden via:
Verslag informatiemarkten TN-2022.