Verrijk je Wijk!

Verrijk Je Wijk

U weet zelf als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook de mensen in uw buurt hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kunt u hier samen actief aan meewerken.

Met dit project financiert de gemeente ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken.

De Wijkraad ontvangt van de gemeente een bedrag van 1 euro per inwoner voor activiteiten in het kader van Verrijk je Wijk. De Werkgroep Activiteiten van de wijkraad organiseert van dit budget activiteiten in de wijk, maar ook wijkbewoners wordt uitdrukkelijk gevraagd om zelf met ideeën en initiatieven te komen. Gedacht wordt dan onder meer aan straat- en buurtactiviteiten. De Werkgroep Activiteiten kan hierbij desgewenst ondersteuning bieden, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.

Wilt u zelf iets organiseren in uw straat of buurt en zou u daarbij graag wat advies hebben, stuur dan een e-mail naar de Werkgroep Activiteiten (activiteiten@stokhasselt.nl).

De Wijkraad kan voor dergelijke activiteiten niet alleen een financiële bijdrage geven, maar heeft ook in de loop der jaren een grote hoeveelheid materialen gekocht om voor dergelijke activiteiten uit te lenen. Voor algemene informatie over Verrijk je Wijk kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier onderaan de pagina van de Wijkraad Stokhasselt; stuur het bericht dan naar 'Verrijk je Wijk'.

Ga voor het aanvragen van een financiële bijdrage naar de pagina 'Bijdragen Verrijk je Wijk-budget'; onderaan deze pagina staat een link om een aanvraagformulier te downloaden. Ga voor het gebruik van onze materialen naar de pagina 'Materiaaluitleen'; onderaan deze pagina staat een link om een aanvraagformulier te downloaden.