Stichting Leergeld biedt extra mogelijkheden voor een laptop

Logo Leergeld

Voor schoolkinderen die nu thuis onderwijs moeten volgen zijn de mogelijkheden voor een laptop verruimd. Voor gezinnen met alleen kinderen in het primair onderwijs wordt uitgegaan van één laptop. PO-kinderen hebben namelijk ook gewoon boekjes, e.d. Het is echt niet nodig om de hele dag achter een laptop te werken, dus er kan afgewisseld worden. Ook als de ouder aangeeft de laptop nodig te hebben voor thuiswerk dan kan dat afgewisseld worden.

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs kan een laptop per kind nu wenselijk zijn als de school dat nodig vindt. Als er geen andere oplossing is, kan Leergeld een laptop verstrekken per kind.
Als er in een gezin al een eigen laptop aanwezig is, dan telt die wel mee. De extra laptops van de Stichting Leergeld zijn tweedehands.

Zo komt u in contact met Stichting Leergeld Tilburg
Bellen met een van onze medewerkers via het nummer 013-5801211:
· Maandag tussen 13.00 uur en 15.00 uur.
· Dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 uur 15.000 uur we hebben van 12.00 uur - 12.30 uur pauze.
Op andere tijden kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Bovenstaande is met uitzondering van de schoolvakanties.
Een briefje sturen kan ook, naar:
Stichting Leergeld Tilburg
Postbus 178 5000 AD Tilburg
via e-mail: info@leergeldtilburg.nl