SAMENWERKING WIJKRADEN TILBURG-NOORD

Swnn Swnn April

De afgelopen jaren zijn de beide wijkraden in Tilburg-Noord (Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok) steeds meer gaan samenwerken. In november 2016 hebben de besturen een intentieverklaring getekend om te komen tot een federatie. In het afgelopen jaar is een federatiebestuur i.o. gevormd en is een overlegstructuur ontwikkeld, zijn taken verdeeld tussen het overkoepelend bestuur en de wijkraden en is een jaarplanning gemaakt.

Eind 2017 hebben de beide wijkraden deze ontwikkeling geëvalueerd en geconcludeerd dat de samenwerking moét worden voortgezet!

De eerder voorgenomen federatie krijgt wel een andere insteek. We willen geen formele registratie bij de Kamer van Koophandel. Dat is onnodige rompslomp en gezien het onderlinge vertrouwen helemaal niet nodig. We kiezen gewoon voor een samenwerkings-verband. Een samenwerkings-verband met een overeenkomst, dat wel. En daarmee gaat de in gang gezette samenwerking gewoon vrolijk verder; in externe overleggen, met gezamenlijk werkgroepen, met het samen organiseren en financieren van evenementen, met een gezamenlijke pagina in deze wijkkrant, en last but not least; met het verder uitvoering geven aan het samen opgestelde Manifest.
Uiteraard treedt de samenwerking alleen op bij gezamenlijke onderwerpen. De wijkgerelateerde items blijven bij de afzonderlijke wijkraden liggen, die ook voor de hiërarchisch aansturing zorgen.

De samenwerkingsovereenkomst is op 11 april 2018 feestelijk ondertekend door vertegenwoordigers van de Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok. Uiteraard in het bijzijn van de leden van beide wijkraden.

Oh ja, het samenwerkingsverband heeft een naam: Samenwerking Wijkraden Nieuw Noord, afgekort SWNN. Wen maar vast aan die afkorting want die zult u nog vaak tegenkomen.