Reactieperiode Gebiedsperspectief

Gebiedsvisie Noord

Lees in je eigen taal

Het gebiedsperspectief Tilburg Noord is bijna klaar. Van vrijdag 19 april tot en met maandag 3 juni konden mensen 6 weken lang reageren op het concept gebiedsperspectief.
De reactieperiode is nu voorbij. De gemeente ontving ruim 130 reacties op het gebiedsperspectief. Dit toont de grote betrokkenheid van inwoners, professionals en andere belangstellenden bij de toekomstplannen voor de wijk.

Ambtenaren van de gemeente gaan nu alle reacties zorgvuldig lezen en onderzoeken. Als het nodig is, wordt het gebiedsperspectief aangepast. Alle binnengekomen reacties en de voorgestelde aanpassingen komen in de stukken die naar het college en de gemeenteraad gaan. Ook iedereen die gereageerd heeft ontvangt deze stukken.

Voorlopige planning gebiedsperspectief Tilburg Noord
Na de zomervakantie behandelt het college van burgemeester en wethouders het gebiedsperspectief Tilburg Noord. Daarnaast komt er een raadsinformatiebijeenkomst, waar mensen kunnen inspreken bij de gemeenteraad om hun ingestuurde reactie verder toe te lichten.
Het gebiedsperspectief Tilburg Noord staat vooralsnog gepland voor de raadsvergadering van donderdag 10 oktober. Hierin neemt de gemeenteraad een besluit over het gebiedsperspectief.

Dit houdt de volgende voorlopige planning in:
Dinsdag 27 augustus: collegebehandeling
Maandag 16 of maandag 30 september: raadsinformatiebijeenkomst
Donderdag 10 oktober: raadsvergadering

* De planning kan nog wijzigen. Wij houden u hiervan op de hoogte.