Ouders aan zet

Foto Bij Artikel Over De Ouderkamer Website

Kinderen hebben de toekomst.  Het is belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen. Thuis en op school. Veel professionals in Tilburg Noord werken samen om de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen te vergroten. Maar er ligt ook een belangrijke rol voor ouders. Zo ontstond de Ouderkamer. Een plek die verbindt en mensen in hun kracht zet.
Bekijk hier het filmpje dat Helma Oostelbos, raadslid SP heeft gemaakt over de Ouderkamer in De Dirigent.

Annie Meens, coördinator Ouderkamers Stokhasselt en collega Mieke van der Loop van Projectteam Kindcentra zijn het er over eens. De Ouderkamer in Stokhasselt werkt. Uitleg is bijna niet nodig als je er rond loopt. De bedrijvigheid onderstreept het gevoel van ‘samen sterk’.

Twee religies
Bijna 7 jaar geleden stemden katholieke basisschool De Regenboog en islamitische basisschool Aboe el-Chayr in met huisvesting in MFA De Dirigent en een gezamenlijke ouderkamer. Mieke: “Mooi dat ze beide die uitdaging zijn aangegaan. Vanaf het begin hebben we de ouders en gastouders betrokken bij de ontwikkeling van de Ouderkamer. Ook toen we op zoek gingen naar een coördinator.”

"Dat is nou precies de kracht van onze Ouderkamer”, gaat Annie verder. De ouders beschouwen het als iets van hen. We stemmen onze activiteiten af op hun vraag en behoefte. En we letten op signalen die we krijgen. We zijn begonnen met één thema. Inmiddels is er 4 dagen een vol programma. Rekenles bijvoorbeeld, hoe help ik mijn kind met school, computer workshop, mediawijsheid over digitaal pesten en spelletjes, naailes, samen spelen, lezen en zingen met ouder en kind, diverse niveau’s Nederlandse les, budgetteercursus, themabijeenkomsten...

Hamvraag
Regelmatig komen er vragen uit het land over de succesformule. “Dat blijft toch die betrokkenheid en verbinding. Luister en kijk goed naar wat ouders en kinderen nodig hebben. Haal professionals in huis. Dat verlaagt de drempel. Zo komen leerkrachten van het ROC op locatie les geven. Bureau schuldhulpverlening geeft hier een budgetteercursus. Tijdens het wekelijkse inloopspreekuur van Stg Verwijs (Het Ronde Tafelhuis) kunnen ouders terecht met bijvoorbeeld financiële problemen en het ontcijferen van brieven. Stg. Leergeld houdt spreekuur. Ook het Instituut voor Maatschappelijk Werk is hier te vinden.

Sneeuwbaleffect
Annie: “Steeds meer ouders volgen onze programma’s. Ze helpen actief mee. Zo kunnen wij hun talenten benutten en doen zij ervaring op met vrijwilligerswerk. Een deel van hen is al uitgestroomd als vrijwilliger naar onder andere de Voedselbank en de peutercrèche.” Als hulpouders ondersteunen de ouders docenten, ze helpen met activiteiten of geven zelf workshops. “De ouders van beide basisscholen doen mee aan activiteiten. Zo leren ze elkaar meteen beter kennen. Ze helpen elkaar, het haalt mensen uit hun isolement. Want ook buiten de Ouderkamer weten de mensen elkaar steeds meer te vinden. Je kunt dus wel zeggen dat de Ouderkamer staat voor de verbinding in het gebouw en daarbuiten”, aldus Mieke.

Vakantieschool
Leren is leuk! Dat is het motto van de zomerschool. “Kinderen van groep 4 en 5 kunnen een programma volgen waarbij ze les krijgen van gastdocenten. Het moet ervoor zorgen dat ze bijblijven in hun lees- en schrijfvaardigheid. Daarnaast maken ze van alles mee, zodat ze ook vol verhalen hun nieuwe schooljaar kunnen beginnen”, licht Annie toe. Kinderen uit groep 7 en 8 en de brugklas kunnen deelnemen aan de weekendschool. Elke zondag is er les op Tilburg University. De leerlingen ontdekken zo waar hun talenten liggen voor de toekomst.

Voortgezet onderwijs
De Ouderkamer onderhoudt veel contact met het voortgezet onderwijs. “We willen ouders en kinderen ondersteunen met een goede keuze voor het middelbaar onderwijs. Daarom gaan we met ouders op bezoek bij verschillende middelbare scholen. Samen hoor en zie je meer dan alleen en stel je sneller vragen”, legt Annie uit. Het succes van de Ouderkamers heeft 2 College Cobbenhagen geïnspireerd om een school-buurt-pedagoog aangesteld. “Een mooie ontwikkeling”, lacht Mieke.

Ervaring
Moeder Faaisa geeft naailes in de Ouderkamer. “Ze kan ook heel goed koken en mooi zingen”, zeggen Annie en Mieke in koor. Faaisa betekent geluk. Dat straalt ze zeker uit. “Het is fijn om mensen te leren zelf hun kleding te maken. Eerder gaf ik les aan een groepje mannen. Een van hen heeft nu een zelfstandig reparatie-atelier”, vertelt ze stralend. En dan komt ze met misschien wel het mooiste compliment: “Als ouder krijg je hier zo veel kansen. Ze helpen je écht verder. Ik hoop zo dat onze Ouderkamer ook andere delen van de stad inspireert.”

Monique Knapen, omgevingsmanager bij Veiligheid & Wijken: "Op verschillende locaties in Tilburg Noord zijn ouderkamers. De ouderkamer bij MFA De Dirigent is uitgegroeid tot een 'ouderkamer-plus'; een wijkvoorziening die verder gaat dan het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Mede dankzij het enthousiasme en de inzet van de professionals en vrijwilligers. We bekijken nu de financiering voor langere tijd. Hopelijk lukt dat. Ik heb er in ieder geval zeker vertrouwen in."

Meer weten of een kijkje nemen in de Ouderkamer?

Annie Meens: annie.meens@tangent.nl

Mieke van der Loop: mieke.vanderloop@tprimair.nl