Normen Voedselbank per 1 januari aanzienlijk verhoogd.

12715603 759447650855917 8510363210221461290 N

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de gezamenlijke voedselbanken in november van het vorig jaar is overeenstemming bereikt om de normen om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket aanzienlijk te verhogen. Doel van deze bijstelling is om meer gezinnen gebruik te kunnen laten maken van de Voedselbank.

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftenpakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.


De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 130,-.
Per persoon: € 85,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 200, wordt € 215
2 volwassenen was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 1 kind was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 2 kinderen was € 360, wordt € 385
2 volwassenen en 2 kinderen was € 440, wordt € 470
1 volwassene en 3 kinderen was € 440, wordt € 470


Doordat er met meer aftrekposten rekening wordt gehouden ( verschil is ongeveer €70,- ) loont het misschien de moeite om een nieuwe aanvraag in te dienen als u voorheen net boven de grens zat.


Aanvragen kunt u indienen bij de diverse maatschappelijk instanties zoals in Noord bijvoorbeeld via het IMW gevestigd in het MFA De Dirigent. U moet dan eerst een afspraak maken: 013-5478910.

U kunt ook op dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur even langs komen bij de Ypelaer en vragen naar Lex Teurlings voor meer informatie.