Voorlopig nog geen Familiedag

Familiedag

Door de nieuwe maatregelen van de overheid is het nog niet mogelijk om op de eerste zondag van de maand een Familiedag te organiseren in het wijkcentrum De Ypelaer. De lunch en de bingo worden namelijk gehouden in een ruimte die onder de horeca-regels valt. Door de lage vaccinatiegraad in onze wijk verwachten wij dat te weinig bezoekers kunnen voldoen aan de eis van de overheid om een geldige QR-code te laten zien om toegelaten te worden. 

We gaan ervan uit dat er in 2021 geen Familiedagen meer worden georganiseerd. Zodra de regels van de overheid dit weer wel mogelijk maken, wordt dit vermeld op deze website en in de Wijkkrant Noord.

Let op!
Ook de vrijmarkt gaat niet door. Vanwege gezondheidsredenen is de organisator van dit onderdeel van de Familiedag waarschijnlijk zelfs de hele winterperiode niet beschikbaar. Er zijn ook te weinig vrijwilligers beschikbaar om hem te vervangen. We gaan ervan uit de de eerstvolgende vrijmarkt pas weer gehouden kan worden in oktober 2022.
Iedereen die al inschrijfgeld voor de vrijmarkt heeft betaald, kan dit bedrag terugvragen door een e-mail met bankrekeningnummer te sturen naar: vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.