Met een goede opvoeding groeien kinderen op als mooie bloemen.

12715603 759447650855917 8510363210221461290 N

Regelmatig schrijft Firouze uit Iran een gedicht voor onze site. Dit keer geen gedicht maar een verhaal waarin ze aangeeft hoe belangrijk een goede opvoeding voor kinderen is. Ze plaatst een kritische kanttekening bij het materialisme in de kinderjaren. Onze bewondering voor de dichterlijke wijze waarop ze haar mening geeft. De redactie.

De jongen heeft heel snel mooie kleren aangetrokken en een beetje parfum op zijn gezicht gedaan.
Hij denkt na over zijn eigen liefde, want hij houdt van een mooi en prachtig meisje. Wanneer hij naar haar kijkt vergeet hij alle problemen die in zijn hoofd zitten. Vandaag is een heel belangrijke dag voor hem want hij heeft een afspraak met haar. Hij denkt terug aan een maand geleden toen hij haar voor het laatst heeft gezien. Hij heeft er moeite mee om samen te gaan wonen met het meisje. Hij denkt alleen aan zich zelf, praat op harde toon tegen het meisje en zegt tegen haar dat hij niet wil trouwen.


Het meisje huilt, kijkt naar de jongen en zegt: ”ik hou van je en wil al een paar jaar met je samen zijn. Ik heb al een paar goede kansen verloren laten gaan. Vroeger hield je heel erg veel van me en ik ook van jou. Ik wil weten wat er gebeurd is. Je denkt niet na over je eigen toekomst; waarom moeten we zo lang wachten?”.


De jongen antwoordt: ”Nee ik kan het niet, ik ben er nog niet aan toe om te trouwen. Ik durf niet te beslissen, ik houd van je maar ik kan nog niet met je trouwen”.


Het meisje vraagt: “ waarom kan het niet? We hebben het toch samen afgesproken en nu is het tijd om te trouwen. Ik heb al een paar jaar op je gewacht, ben ouder geworden en heb daardoor een paar goede kansen met andere jongens gemist. Hoe kun je alleen maar aan jezelf denken en mij niet betrekken bij je plannen voor de toekomst. Er is iets gebeurd! Zeg het me, waarom ben je zo hard tegen mij en speel je met mijn liefde en toekomst. Ik kan het niet geloven”.


In haar hart steekt een grote storm op en ze voelt de verandering. Ze loopt zo maar door de straat, weet niet waar naar toe. De omgeving ziet er ook heel verdrietig uit want een belangrijk plan is in de regen gevallen net als haar leven.


In het hart van de hemel steekt net als in het hart van het meisje een storm op. Een regenwolk daalt neer en in de ogen van het meisje zit ook een regenwolk en een druppel springt naar buiten vanuit haar mooie ogen. In de hemel draait de wind; ze draait en draait en de regen klettert op de grond. Ze wordt nat van de regen en tranen vloeien uit haar ogen. Ze loopt hard en huilt.


De storm in haar hart gaat druk te keer en de druppels stromen als regen uit haar ogen. Ze vraagt zich af waarom hij over haar toekomst, leven en liefde niet aardig denkt en hij zonder enig overleg deze voor haar zo erge beslissing heeft genomen. Waarom was hij niet eerlijk tegen haar, waarom durfde hij niet eerlijk te zijn?


Durft hij niet zelfstandig te worden?


Dat is het probleem en dit wordt veroorzaakt door de ouders die hun kinderen niet genoeg leren hoe ze zich in belangrijke situaties moeten gedragen omdat ze dat zelf ook niet hebben geleerd. Hoe kun je dan je kinderen helpen? Dus let op jongeren en oudere mensen: je mag niet met de toekomst van anderen spelen want dan kun je van jezelf niet zeggen dat je een goed mens bent.


Ik denk dat alle ouders wanneer ze een baby gekregen hebben zich heel goed moeten afvragen hoe ze de baby moeten opvoeden. Ze moeten de kinderen eerst heel goed laten spelen en wanneer ze een beetje groter worden met ze praten over wat ze moeten doen. Ze moeten kinderen leren om sommige dingen zelf te doen, maar laat ze niet alles doen wat ze willen. Ouders moeten kinderen niet dure dingen laten kopen en dan denken dat ze het beste hebben gedaan. Ouders hebben computers en andere dingen voor ze gekocht maar jammer genoeg zijn de kinderen daar niet tevreden mee.


Ze vechten met andere kinderen op school en wanneer ze thuis komen luisteren ze niet naar hun ouders. De ouders worden daar verdrietig van maar stellen zich niet de vraag wat de oorzaak is. Ze zouden meer aandacht aan de opvoeding moeten geven i.p.v. dingen voor hen te kopen. Ouders moeten hen zeggen wat belangrijk is voor hun toekomst en helpen uit hun eigen ervaring met advies voor het plannen van de toekomst. Laat kinderen zelf leren en doorkrijgen hoe ze eerlijk moeten zijn. Als kinderen dat van jongs af aan dat leren zijn ze, als ze groot zij geworden, niet meer zo afhankelijk van vader of moeder.


Men mag geen misbruik van andere mensen maken. Maar hoe moet je je gedragen op school, op de universiteit op een feestje of in de bioscoop? Jammer genoeg is de oorzaak van slecht gedrag van kinderen meestal terug te voeren op de thuissituatie. Ze zien de problemen en ruzies tussen vader en moeder en vragen zich af waarom die samen getrouwd zijn. De kinderen leren daarvan dat ze niet durven te trouwen en een eigen gezin te stichten. Ze zijn bang om daarna net als hun ouders te gaan scheiden en zo komen al deze erge dingen in het hoofd van een mooi zacht kind.


Hoe kan een kind zelfstandig worden? IK denk dat als ouders trouwen en kinderen krijgen ze moeten proberen om zacht en gevoelig met hen om te gaan. Als ze boos zijn op elkaar moeten ze geduld hebben, niet vechten en netjes met elkaar praten zodat het kind zichzelf veilig voelt. De eerste opvoeding begint thuis. Dat wil niet zeggen dat ze allerlei dure spullen zoals telefoons, merkkleding, spelletjes e.d. kunnen krijgen en dat daarmee de opvoeding klaar is. Als ze cadeautjes willen kopen moeten ze eerst goed studeren en aardig zijn en respect tonen voor iedereen. Als ze zo handelen leren ze hoe ze zich moeten gedragen en daarmee andere mensen geen pijn te doen. Zo leren ze ook zelfstandig te worden. Eigenlijk hebben kinderen een goede opvoeding nodig om zelfstandig te kunnen worden.


Ik hoop dat alle ouders een goede opvoeding aan hun kinderen zullen geven. Een goede opvoeding is voor kinderen belangrijker dan dure merkkleding en de mooiste spelletjes. We moeten veel aandacht aan onze kinderen geven.


“Ja, ja dat klopt; ouders moeten eerst een goede opvoeding geven”, zegt het meisje bij zichzelf terwijl ze in de regen loopt, nat wordt en niet weet waar ze naar toe gaat.


Er zijn een paar maanden overheen gegaan met de problemen. De jongen blijft bij zijn beslissing en het meisje is nog steeds verdrietig en moet nog veel huilen.


Een maand later – de jongen mist het meisje heel erg – belt hij op. Hij houdt nog steeds van haar. Het meisje neemt de telefoon niet op. Daarop stuurt hij een sms’je. Het meisje is nog steeds boos en zegt bij zichzelf “ oh oh mijn God, waarom kan hij geen goede beslissing nemen?”. Maar ze denkt “ik houd nog steeds van hem” en dan antwoordt ze: “laten we een afspraak maken en veel met elkaar praten”. Maar helaas: de jongen durft nog niet de beslissing te nemen om in de toekomst met het meisje te gaan samen wonen. Hij wil gewoon doorgaan als vrienden en daardoor speelt hij een spelletje met de toekomst van het meisje.


Ik hoop dat op een goede dag er een wonder gebeurt en de jongen - en dat geldt voor alle jongeren met een goede opvoeding – zelfstandig de juiste beslissing neemt en niemand pijn doet. Dat kan alleen als ouders aandacht aan hun kinderen besteden. “Kinderen zijn mooie bloemen en zachtaardig als ze een goede opvoeding hebben gekregen”.


Ja, een goede opvoeding is heel belangrijk.
Firouze uit Iran.