Mestverwerking in Tilburg-Noord?

Mestverwerkingsinstallatie

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een vergunning verstrekt aan VTTI Bio Energy Tilburg om aan de rand van onze wijk een mestverwerkingsfabriek te bouwen. De beide wijkraden in Tilburg-Noord zijn daar heel boos over en verzoeken iedereen daarom de volgende petitie hiertegen te ondertekenen:
Geen mestfabriek in Tilburg-Noord - Petities.nl.
Voor uitgebreidere informatie kunt u ook het artikel op de website van de Noordraad lezen: https://noordraad.nl/een-mestf....