Mario Jacobs: de nieuwe wijkwethouder van Noord (voormalig wijkwethouder)

Mariojacobs 8617Kleinformaat 448 299 80

Mario Jacobs is wethouder GroenLinks. Een echt 'groentje', vooral ook omdat hij nog maar sinds 19 mei dit jaar voor het eerst in zijn leven in het pluche zit!

Mario is de nieuwe wijkwethouder Noord en Oude Stad en daarmee de opvolger van Marjo Frenk. Redactielid Myriam Krol had een kennismakingsgesprek met hem.

Mario gaat zich wel thuis voelen in Noord, verwacht hij. Natuur en landschap, groen in en om de stad, de kinderboerderijen, slimme en duurzame mobiliteit en ruimtelijke ordening behoren tot zijn portefeuille. Echt helemaal in het straatje van een wethouder GroenLinks, zou je zeggen. Past het ook bij Noord? Mario: “Ik was nog niet zo bekend met Tilburg Noord, maar mijn eerste bezoeken verrasten me: Noord is een hele groene, ruim opgezette wijk, een vriendelijke wijk met een hele fijne uitstraling. De eerste contacten die ik in Noord had met bewoners, lieten mensen zien die met hart en ziel betrokken zijn bij hun wijk.”

Handen uit de mouwen
"Mensen voelen zich prettiger als ze in een groene omgeving wonen, ook al beseffen ze dat niet altijd", stelt Mario. “Het groen heeft in Noord een toegevoegde waarde. Ook voor de kinderen, die onbezorgd buiten kunnen spelen. Waardering voor je omgeving begint al als je jong bent, het begint bij jezelf. Als jij je betrokken voelt bij je omgeving en vindt dat je in een mooie omgeving moet kunnen wonen, dan ruim je je rommel op. Er bereiken mij uit Noord voorbeelden, waar mensen veel rommel op straat achter laten. Maar anderzijds hoor ik steeds vaker positieve verhalen, dat bewoners de handen uit de mouwen steken en er samen iets van maken.”

De wethouder pleit voor zelfwerkzaamheid. “Niet naar de gemeente wijzen en zeggen dat ‘zij het maar moeten doen’, want – ook al is dit een cliché – de gemeente, dat ben je zelf”, zegt Mario. “Als er in je buurt iets is om te verbeteren, moet je dat niet nalaten. Ik wil graag dat mensen het gevoel krijgen dat de wijk van hen is. En ook durven om daar dingen aan te doen. Dat je bereid bent een stapje extra te zetten voor je wijk. Dat je begint bij je buren, in je straat en verder. Ik tref mensen die in stilte trots zijn op hun wijk. Laat ze het gewoon zeggen en laat ze er iets mee doen!”

Vijver
Het eerste probleem waar de kersverse wethouder in Noord mee te maken kreeg, is de lekke vijver in het Stokhasseltpark. “Ik heb met bewoners uit de buurt rond de vijver gelopen. Ik schrok: het probleem schijnt zich al sinds 2008 in meer of mindere mate voor te doen. Maar nu is het onhoudbaar. De boel oplappen is een oplossing op de korte termijn. Dat wil ik niet. Ik heb de bewoners gevraagd of we de tijd kunnen nemen om met een goede, toekomstbestendige oplossing te komen. We zijn verschillende opties aan het uitwerken en we nemen daarin de wensen van de bewoners mee.”

Oorspronkelijk komt Mario uit Geleen, een stadje in Limburg met 45.000 bewoners. “Ik ben opgegroeid in een arbeiderswijk. In onze wijk was veel saamhorigheid, de mensen werkten vroeger bijna allemaal in de mijnen, en later bij DSM. In mijn jeugd was de wereld kleiner dan nu. Migranten waren afkomstig uit Europa. Er werkten veel Tsjechen, Spanjaarden, Italianen en Hongaren in de mijnen. Ze wonen nog steeds in Geleen en zijn inmiddels helemaal geïntegreerd.”

Het is nu jaren later en Mario woont in Tilburg. “De wereld is groter geworden. Mensen komen uit Afrika, Suriname, de Antillen en Azië. Je hebt niet meteen verwantschap met andere culturen. Sommigen zien dat als een probleem, maar ik denk dat het een kans is. Kijk maar naar 4women in de Ypelaer. De vrouwen van 4women maken juist gebruik van de verschillen in elkaars cultuur. Ze leren van elkaar en ze laten nu zien dat ze samen een hele mooie onderneming tot stand hebben gebracht. Die kanteling in gedachten moet je in de wijk tot stand krijgen. Multiculturaliteit is de toekomst waar iedereen aan zal moeten wennen. In Noord hebben we al een goede voorsprong op de rest genomen.”

Armoede
Mario weet dat een groot deel van de bewoners van de wijken Stokhasselt en de Vlashof nauwelijks rond kunnen komen. “Ik denk na over wat ik kan betekenen voor de armoede. Het armoedebeleid zit bij mijn collega Hans Kokke (wethouder SP), maar ik ben de wijkwethouder van Noord. Je hebt in Noord de jaarlijkse wijkschouw. Dat willen we nu breder trekken, door het sociale aspect daarin continu mee te nemen. Ik wil in het armoedebeleid van de gemeente Tilburg de positie van Noord telkens nadrukkelijk naar voren schuiven. Ik ben nog maar net van start gegaan en er komt nu al veel op me af. Alsof ik in het diepe spring. Het is wel heel erg boeiend, want er gebeurt veel in Noord! Ik ontmoet betrokken mensen en ik kan in deze positie ook daadwerkelijk dingen in gang zetten.”

De wethouder heeft gehoord van de werkgroep die zich inspant om een uitgiftepunt van de Voedselbank in Stokhasselt te krijgen. Wat kan hij daarin betekenen? “In het coalitieakkoord van het nieuwe college constateren we dat de overheid ook zijn beperkingen heeft; we kunnen niet alles zelf doen. We willen wel graag bondgenoot zijn van de werkgroep. We ondersteunen ze waar dat kan en waar dat nodig is. Graag leg ik mijn oor te luister over waar zij concreet tegenaan lopen en wat wij daar in zouden kunnen betekenen. Mijn deur staat open.”

Kinderboerderijen
Mario is ook op de hoogte van de situatie van de kinderboerderijen in Noord. “Kinderboerderij Stokhasselt moet nog 50.000 euro bij elkaar zien te sprokkelen door middel van sponsoren. We stelden onlangs als gemeente een subsidie van ruim 285.000 euro beschikbaar voor de nieuwbouw van deze kinderboerderij. Samen met het sponsorgeld kan het bestuur hier nu mee aan de slag. Zo staat er binnenkort weer een kinderboerderij die klaar is voor de toekomst.” Kinderboerderij het Echowaaike staat er slechter voor. Mario: “Het investeren in de kinderboerderij van het Echowaaike is wat ons betreft een gepasseerd station. Wij zien wel het belang van het Echowaaike als speeltuin. Maar zo’n speeltuin moet goed worden beheerd. Graag doe ik dan ook een oproep aan wijkbewoners om zich bij ContourdeTwern te melden als ze zich als vrijwilliger willen inzetten voor het beheer van de speeltuin. Als we samen de schouders er onder zetten, ligt er voor deze speeltuin een geweldige toekomst in het verschiet.”

In 2021 legde Mario Jacobs zijn functies als (wijk)wethouder neer om bij een Waterschap aan de slag te gaan.

Wethouder Rik Grashoff is in 2021 aangetreden ook als de nieuwe wijwethouder van Tilburg Noord.