KOPIJ VOOR DEZE WEBSITE

Logo Stokhasselt SWL

Lees in je eigen taal

Op deze website is ruimte voor informatie over onderwerpen en activiteiten die betrekking hebben op de wijk Stokhasselt e.o. of van belang kunnen zijn voor bewoners van deze wijk. Bij elk artikel is één foto of andere afbeelding nodig met een formaat van 1040x560 of 520x280 pixels (jpg of png). Overige afbeeldingen of bijlagen mogen een ander formaat hebben.
Zorg ervoor dat u de auteursrechten van de afbeeldingen hebt of dat die vrij zijn van auteursrechten.

Stuur de kopij-tekst in een formaat waarin geknipt en geplakt kan worden (geen pdf-formaat b.v.) met aparte foto's of andere afbeeldingen naar webredactie@stokhasselt.nl. De redactie beoordeelt de aanmeldingen van kopij en besluit om die al of niet te plaatsen.

De website www.stokhasselt.nl is een onderdeel van de Werkgroep Communicatie van de Wijkraad Stokhasselt.