Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.

Volgens schattingen zijn er in Nederland zo'n 311.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld voor de sportclub, voor een keertje naar de film, voor nieuwe kleren en voor muziek of toneelles. Voor hen is je ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het actief beoefenen van kunst kost geld. Naast de vaak dure en individuele lessen, is er materiaal nodig, zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden.

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

Ouders of kinderen kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin kennen. Zij schetsen ook de financiële situatie van het gezin.

Kijk ook eens op de website van het Jeugdcultuurfonds