Hier zijn de jongerenwerkers van noord: een interview met R-Newt

R Newt

“Tilburg-Noord, dat is iets anders dan Oud Noord. Oud Noord is een oude volksbuurt. In Noord, daar werken we meer op straat, de jongens daar, ook de kleintjes, houden zich stoer. De meiden van noord, die worden thuis wat strakker gehouden.”

Dat is in het kort hoe het team van R-Newt noord hun werk beschrijft.
Het team van vier jongerenwerkers van R-Newt en hun coördinator, combineren het werk in noord veelal met oud noord. Ze werken nauw samen met o.a. buurtsport en de scholen. We spreken met Marcel Vlemmix die zich richt op talentontwikkeling in de wijk. Hij werkt met kinderen vanaf 13 jaar. Aanwezig is ook teamcoördinator en sociaal werker Peter Snoeren.


Marcel en Peter wisselen regelmatig van wijk. R-Newt kijkt wat er nodig is in een wijk en zet daar de juiste werkers op in. Ook wisselen ze tussen het stedelijk jongerenwerk in de binnenstad en het werk in de wijken. Dat is voor het werk goed, de jongere is immers ook geen vaste factor die jaren op dezelfde stek blijft. Kids groeien op en trekken naar de binnenstad. Marcel en Peter begrijpen dat de wisselingen soms wennen zijn voor de andere professionals en vrijwilligers in de wijk. Die willen graag een band opbouwen met de jongerenwerkers. En voor de jongeren is het ook soms wennen, als ze weer met nieuwe gezichten te maken hebben. “Maar het werk wat we doen, de visie, die blijft gelijk. We zorgen er altijd voor dat er een goede stabiele basis is.”


Amine Barke werkt sinds anderhalf jaar in Stokhasselt. Hij werkt ‘outreachend’. “Dat betekent dat ik vooral op straat de contacten onderhoudt. Ik heb de taken van Faysal Settout overgenomen. Ik richt me op kinderen van de basisschoolleeftijd, tot de wat oudere jeugd. Ik begeleid hen en hun ouders met opvoedvragen en problemen op school. Ik ben veel op straat bezig met de kids. Vooral de jongens, met als doel gedragsverandering. Ik werk nauw samen met de basisscholen.” Het gaat best goed met de jeugd, vindt Amine. Hij vertelt dat hij de meiden wat minder in beeld heeft. Meiden worden vaak meer beschermd opgevoed en begeven zich minder buitenshuis in hun vrije tijd. Hij steekt veel tijd in individuele begeleiding en coaching van de kids en hun ouders. “Wij lopen ook een paar keer per week ‘s avonds rond de Ypelaer en de Loghtenbergh om te kijken wat er gebeurt en wie er rondhangt. Het is belangrijk om de jeugd te kennen en zelf ook gekend te worden.”


Dan is er Semra Cetin, ze werkt sinds 2009 voor R-Newt. “Ik begon in west. Sinds februari werk ik in noord, nog maar heel kort dus. Mijn focus is op de meiden. Ik geef schoolloopbaanbegeleiding op twee basisscholen, aan de kinderen van groep 7 en 8. En doe de naschoolse activiteit. Voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Ik creëer een plek in de klas waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken. Dat is heel belangrijk, omdat niet bij ieder kind daar thuis oog voor is.”


Als laatste teamlid is er Jacinthe Rhioui. Zij is ook jongerenwerker en houdt zich ook bezig met de meiden, ze kickbokst o.a. met hen. Ze kon helaas niet bij het gesprek zijn.


Alle jongerenwerkers hebben hun eigen pagina op facebook. Zoek op hun voornaam, gevolgd door R-Newt. Iedere vrijdag is de plek van R-Newt, aan de achterkant van de Symfonie open. Jongeren komen er om elkaar te ontmoeten, te koken, te chillen en lekker het weekend in te gaan. Kom ook eens kijken!