Geld beschikbaar voor buurt- of straatfeest

Verrijk Je Wijk

Inwoners die een activiteit in hun straat of wijk willen organiseren, kunnen hiervoor geld krijgen via Verrijk je Wijk, een project van de gemeente samen met wijk- en dorpsraden. Voor het aanvragen van een vergunning voor een activiteit, hoeven geen leges betaald te worden. De activiteit moet wel ten minste 6 weken van tevoren bij de gemeente gemeld te worden (buurt- of straatfeest melden).

De wijkraden besluiten over de uiteindelijke toekenning van de bijdrage in het kader van Verrijk je Wijk. Neem voor meer informatie dus contact op met de wijkraad uit jouw wijk. Voor een activiteit in de wijk Stokhasselt kan de bijdrage aangevraagd worden via verrijkjewijk@stokhasselt.nl en voor een activiteit in Heikant of Quirijnstok via verrijkjewijk@noordraad.nl.