“Die universele voetbaltaal snapt iedereen”

13Juni2

Ook in Stokhasselt hebben bewoners burgerkracht. Ze begrijpen dat ze in de participatiesamenleving verder komen door voor elkaar klaar te staan.

Muse Hashi komt uit Somalië. Muse is zeven jaar in Nederland, en al drie jaar trainer bij Nordea, de voetbalclub aan de Heikantlaan in Stokhasselt. Hij speelde betaald voetbal in Somalië en is 60 jaar. Je zou het hem niet geven, die leeftijd. “Ik ben sportman”, zegt hij. “Voetbal is mijn hart, mijn lichaam.”
Muse traint bij Nordea de jeugd en hij fluit de thuiswedstrijden. Ook doet hij allerlei klusjes rondom de kantine en de kleedkamers. Samen met Bram Wesdorp, die in 1974 als vader van de huidige voorzitter van Nordea bij de club kwam. “Wij draaien op de inzet van vrijwilligers. Van de gemeente mag Muse 20 uur per week bij ons werken. Trainers als hem hebben we nodig. Veel kinderen zijn van buitenlandse komaf. Het is vaak lastig om de ouders erbij te betrekken. Muse doet zijn best, met de Somalische ouders is er in ieder geval een klik. De andere culturen aanspreken is voor hem ook wat lastiger. Het Nederlands is moeilijk voor hem.”
Tijdens het gesprek laten de heren een paar knappe ‘een-tweetjes’ zien. Muse, die het Nederlands nog niet goed beheerst, toont zich ongeduldig als hij iets wil uitleggen. “Rustig, gewoon vertellen, niet in het Engels”, maant Bram hem. Muse probeert het opnieuw en vindt wel de woorden. “We zitten wel eens te steggelen samen, maar we komen er telkens uit”, lacht Bram. Dan wordt Muse gebeld op zijn mobiel, de beller doet moeilijk. Hij vindt het gesprek lastig. Bram neemt het over en handelt het goed af.
Als Muse weer kan vertellen over het voetbal, verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. “Voetbal is meer dan taal”, zegt hij. “Het spelletje, de tactiek, dat is overal ter wereld hetzelfde, dat is universeel. Voetbal leeft in mijn hart en dat laat ik zien.” Bram: “Muse is een goede trainer en kan goed met de kinderen overweg. Hij heeft een prima opleiding gehad in Somalië. Hij doet voor hoe het moet en de kids doen hem na. Dat werkt heel goed bij de jeugd. Hij is een sportman. Ondanks zijn hoge leeftijd, heeft hij nergens last van. We kunnen echt op hem rekenen.” Maar niet als ik griep hebt, zegt Muse, “Ik kom uit Afrika, daar is geen griep. Hier wel. Dan ben ik echt ziek en kan ik niet trainen.”
Nordea probeert er op in te springen dat de samenstelling verandert, vertelt Bram. “Vroeger heetten we JPS en waren we protestant-christelijk. In 2009 was er een fusie van JPS met SET, onze buurman met rooms-katholieke roots en werden we Nordea. Als enige voetbalclub in Stokhasselt zijn we uiteraard heel multicultureel. En nu, door de fusie met de Willem II Amateurs per 1 augustus aanstaande, worden we een echte grote club. Onze leden zijn dan afkomstig uit heel Tilburg en heel divers. Ik ben er echt trots op dat wij zo zijn gegroeid. Van protestants-christelijk naar multi-cultureel, dat is best wel heel bijzonder.”