Eénmalige subsidie voor wijkgerichte activiteiten ,,,

Wijk aan zet logo1

met als doel het bevorderen van de sociale veerkracht, de samenhang en de samenwerking. Het is een hele mond vol maar als je denkt dat je dit jaar samen met anderen in jouw buurt of wijk of met jouw club of vereniging nog wel iets zou kunnen organiseren, dat daaraan voldoet, laat het ons dan weten. De gemeente Tilburg heeft daarvoor namelijk wat geld beschikbaar gesteld via de beide wijkraden in Tilburg-Noord.


Wat moet je doen?
Voor het aanvragen van subsidie maak je gebruik van een speciaal formulier. Als invulbaar Excel-bestand kun je dit formulier ook aanvragen op WijkaanZet@Tilburg-Noord.nl. Het ingevulde formulier stuur je ook naar dat adres.

Beoordeling.
Een kleine commissie, bestaande uit de omgevingsmanager van Tilburg-Noord, een vertegenwoordiger uit de beide wijkraden en de directeur van het RondeTafelhuis, gaat onmiddellijk aan de slag om te bezien of de aanvraag kan worden goedgekeurd.