De Belastingtoko

Belastingtoko

Lees in je eigen taal

VRAAG VAN DE MAAND

Wat kan de Belastingtoko voor mij betekenen?

Mensen met langdurige psychische problematiek komen vaak in een sociaal isolement en kunnen zich vaak niet staande houden in een reguliere baan. Belastingzaken vormen zeker voor deze groep vaak een extra belasting. Gelukkig zijn er instanties die kunnen helpen, zoals de Belastingtoko. Hoewel deze instelling in Groningen zit, kunnen ook mensen uit Brabant hier terecht. Hun dienstverlening is gratis is voor GGZ-cliënten met een uitkering. De Belastingtoko biedt hulp bij belastingaangiften of bezwaarschriften, of bij aanvragen voor onder meer herziening, zorg- en huurtoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Verder fungeert hij als informatiepunt voor overige financiële regelingen.

Nauw verwant is de Paperassentoko, die ondersteuning biedt bij je financiële administratie. Dat kan variëren van wat hulp bij je administratie tot volledig budgetbeheer. Daaronder valt alle administratie en het beheren van de post. Zonodig helpt de Paperassentoko ook met andere zaken, zoals het aanvragen van bijzondere bijstand of een Wajong-uitkering of het voorbereiden van schuldsanering. Desgewenst wordt ook informatie verstrekt over zaken op het gebied van erfrecht, curatele, bewindvoering en dergelijke.

Het bijzondere van beide ‘toko’s’ is dat het gaat om dienstverlening voor cliënten, door cliënten. Beide projecten vallen onder de Stichting Nieuw Nabuurschap in Groningen, die in 2007 is opgericht door ouders van kinderen met schizofrenie. Naast financiële en administratieve dienstverlening aan GGZ-cliënten met een uitkering bieden beide projecten ook een zinvolle dagbesteding aan mensen met langdurige psychische problematiek.

Beide projecten zijn te bereiken via telefoon 050-317.26.26 en via de website www.belastingtoko.nl. Adres: Hoge der A 26, 9712 AE, Groningen.

Voor specifieke vragen op GGZ-gebied kun je ook terecht bij de Infodesk van FAMEUS Tilburg. De Infodesk (gevestigd op Mendelssohnstraat 21, Tilburg) is geopend van maandag t/m donderdag 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur (tel. 088-01.62.162). Zie verder ook de eigen website van FAMEUS: http://www.centrum-fameus.nl