BoodschappenPlusBus

Boodschappenplusbus Verkleind 500X375

De BoodschappenPlusBus rijdt voor alle 55-plussers die minder mobiel zijn en/of een beperking hebben.

Met de hulp van veel vrijwilligers wordt deze doelgroep de mogelijkheid geboden om zelf boodschappen te (blijven) doen en sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. De bus is een mobiel ontmoetingspunt, waar het vervoer onderdeel van is. Bel voor meer informatie op dinsdag en donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur naar Telefoonnummer: 013-572.83.89