Activiteitenagenda maart/april/mei

Ypelaer Voorgevel Nieuw

De wijkraad Stokhasselt geeft samen met ContourdeTwern voortaan een activiteitenagenda uit voor 3 maanden. Daarin staan de activiteiten opgesomd die plaatsvinden in wijkcentrum De Ypelaer en omgeving. Klik hier voor deze activiteitenagenda.