Stokhasselt tegen armoede

Op deze website vind je tips om armoede in Stokhasselt te voorkomen. Dat hoef je niet alleen te doen. Anderen kunnen je daarbij helpen. Hier vind je adressen en namen van mensen en organisaties die je helpen bij het voorkomen van armoede. Kijk en zoek. En als je iets niet kunt vinden, of er ontbreekt iets, stuur de redactie een mail. Dan kunnen we er op de website aandacht aan schenken. Dat is belangrijk. Want er zijn nog steeds veel te veel mensen in onze wijk die met veel te weinig geld moeten rondkomen. Dat kan anders!

Aan de volgende regelingen en voorzieningen heb we (onder meer) al eens aandacht besteed:

- Meedoenregeling (iedereen met een inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum);
- Voedselbank (gezinnen met een netto besteedbaar inkomen lager dan een bepaald normbedrag);
- Stichting Leergeld - Jeugdportfonds - Jeugdcultuurfonds - Jeugdsportpas Tjip (4 t/m 17 jaar);
- Uitdemin.nl (jongeren met geldproblemen);
- Ruilwinkel Ypelaer - Kringloopwinkel La Vida (ruilen of kopen van tweedehands kleding en andere spullen).

Meedoenregeling 2018

Meedoenregeling 2018

Met een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum kun je gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Kijk hier of jij voor deze regeling in aanmerking komt. Voor hulp bij het aanvragen zijn er inloopspreekuren.

Lees Meer...

Een verzameling van kindregelingen voor gezinnen met een laag inkomen

Een verzameling van kindregelingen voor gezinnen met een laag inkomen

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-Kindpakket. Dit is een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd.
Lees er meer over op de website van de gemeente.

Websites met gratis goederen

Websites met gratis goederen

Je kunt via allerlei websites gratis goederen (en soms ook diensten) vinden. Goed voor het milieu (hergebruik) en goed voor de portemonnee (gratis).

Lees Meer...

Laagdrempelig contact voor wijkbewoners

Laagdrempelig contact voor wijkbewoners

Mensen uit Tilburg-Noord die laagdrempelig contact zoeken zijn elke dinsdagmiddag welkom bij de inloop in het souterrain van Mendelssohnstraat 21, voor een kopje koffie, een koekje en een goed gesprek.

Lees Meer...

Kernteam Stokhasselt

Kernteam Stokhasselt

In mei is het kernteam Stokhasselt van start gegaan. In dit team bundelen de Gemeente Tilburg, GGD, Thebe en IMW hun expertise ten behoeve van de bewoners van Stokhasselt.

Lees Meer...

Armoede? Voedsel nodig?

Armoede? Voedsel nodig?

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Lees Meer...

De Belastingtoko

De Belastingtoko

VRAAG VAN DE MAAND

Wat kan de Belastingtoko voor mij betekenen?

Lees Meer...

Groet en ontmoet in de Ruilwinkel

Groet en ontmoet in de Ruilwinkel

“Ik heb hier een vriend ontmoet”, zegt een regelmatige bezoeker van de Ruilwinkel. Bij de ruilwinkel in Tilburg Noord kun je winkelen en klusjes laten doen zonder geld.

Lees Meer...

Dé (goedkope) Tilburgse sportpas voor jongeren van 4 t/m 17 jaar

Dé (goedkope) Tilburgse sportpas voor jongeren van 4 t/m 17 jaar

Wil je met korting sporten, een keer in de week gratis zwemmen, sportartikelen kopen en sportwedstrijden bekijken in Tilburg? En ben je tussen de 4 en 18 jaar?
Lees hier meer over de jeugdsportpas Tjip!
 

Lees Meer...

Jeugdsportfonds: Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Jeugdsportfonds: Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. In aanmerking komen kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar die dat niet kunnen, omdat hun ouders het geld daarvoor niet hebben.

Lees Meer...

Kringloopwinkel La Vida

Bekijk het filmpje over de kringloopwinkel. Kringloopwinkel La Vida is gevestigd in de Von Suppéstraat. Tevens biedt dit filmpje een kijkje in houtwerkplaats Woodworks.

Ruilwinkel, levendig trefpunt

Jeugdcultuurfonds

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.

Lees Meer...

Alle kinderen mogen meedoen; welkom bij leergeld

Alle kinderen mogen meedoen; welkom bij leergeld

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 359.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Lees Meer...

Voor betaalbare vakanties en weekenden: Stichting Heppie

Voor betaalbare vakanties en weekenden: Stichting Heppie

In Nederland zijn er veel kinderen voor wie het niet meezit. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen of omdat ze opgroeien in armoede.

Lees Meer...