Wijkraad Stokhasselt: Verleden en heden

Wijkraad Stokhasselt: Verleden en heden

De wijk Stokhasselt heeft al sinds 1967 een wijkraad. In juni1966 werden de eerste nieuwe woningen in de wijk Stokhasselt opgeleverd. Door enkele van de nieuwe bewoners werd ruim een jaar later de Stichting Wijkraad Stokhasselt opgericht. Kort daarna kreeg de wijk de beschikking over een tijdelijk wijkcentrum aan de westelijke zijde van de Componistenlaan (een oude boerenschuur met een houten aanbouw). In 1973 ging het definitieve wijkcentrum aan de Corellistraat 10 open. Het gebouw werd beheerd door de Beheercommissie ‘de Ypelaer’. In 1988 werden de Wijkraad en de Beheercommissie samengevoegd en ontstond de Stichting Stokhasselt ’88. Het beheer van het wijkcentrum is in opdracht van de gemeente later weer overgedragen aan De Twern (sinds 2013 ContourdeTwern). De wijkraad is in 2016 weer herdoopt in 'Stichting Wijkraad Stokhasselt'.
 

De Wijkraad Stokhasselt heeft een bestuur bestaande uit:

Joke Roovers (voorzitter)
Karel Drijvers (secretaris)
Corrie Aerts (penningmeester)
Miep Baarslag (bestuurslid)
Frans van den Dries (bestuurslid)
Ali Doualeh (bestuurslid)
 

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in werkgroepen, zoals:

Werkgroep Activiteiten (Buurtfeesten, Picknick in het Park, Winterfestival, enz.)
Werkgroep Communicatie (deze website, digitale muurkrant)

Zowel de wijkraad als de werkgroepen kunnen nog steeds uitbreiding gebruiken!

Voor vragen en opmerkingen kan het contactformulier onderaan deze pagina gebruikt worden.

Postadres: Stichting Wijkraad Stokhasselt, Puccinihof 637, 5049 GX Tilburg.

Doelen van de Wijkraad Stokhasselt zijn:

 • Verbeteren van het leefklimaat in onze wijk;
 • Verbeteren van de veiligheid in onze wijk;
 • Signaleren van behoeften in onze wijk;
 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in en rondom onze wijk;
 • Belangenbehartiging van bewoners en organisaties;
 • Bevorderen onderling contact en solidariteit in onze wijk;
 • Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan o.a. ons Gemeentebestuur;
 • Onderhouden van contacten met belangrijke partners (bijv. politiek, woningcorporaties, ContourdeTwern,  enz.);
 • Verbeteren van het imago van onze wijk;
 • Inzetten van financiële middelen vanuit het Verrijk je Wijk-budget;
 • Inzetten van (spel)materialen vanuit Verrijk je Wijk;
 • Activiteiten ondersteunen en organiseren in onze wijk.

Contactformulier Wijkraad Stokhasselt

Wil je contact opnemen met de Wijkraad Stokhasselt?
Vul het formulier in en we reageren zo snel mogelijk