Religie

Het Ronde Tafelhuis
Religie

In Verhalenhuis:

Wagnerplein 4
5011 LP Tilburg

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In dit centrum staat de bewoner van Tilburg Noord met al haar vragen rond religie en samenleving centraal. Veel aandacht kent het centrum voor alle aspecten en vragen rond zingeving en spiritualiteit. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod.

Algemeen Coördinator: Thea van Blitterswijk
Telefoon:
013-4553798
06-19632266
Website: http://www.rondetafelhuistilburg.nl
E-mail: theavanblitterswijk@rondetafelhuistilburg.nl

Het Ronde Tafelhuis
Inloopcentrum Het Kruispunt
Religie

Offenbachstraat 105

5011 EH Tilburg

Tel.: 013-4557382

Even er tussenuit? Even gezelligheid met anderen, of een krantje lezen? Een kopje koffie, thee of chocolade? De deuren van Inloopcentrum ‘Het Kruispunt’ staan voor u open. Loop gewoon eens binnen voor wat gezelligheid, een goed gesprek, een waardevol advies of een luisterend oor.

Op dinsdag en woensdag van 14.00-17.00 uur, op donderdag van 10.00-13.00 en 13.30-17.00 en op vrijdag van 10.00-13.00 en 13.30 tot 15.00 uur.

               WEBSITE:

www.inloopcentrumhetkruispunt.nl

Monfortparochie
Religie

De Montfortparochie is een parochiegemeenschap waarin iedereen een persoonlijke rol vervult. Samen met het pastoraal team en de schriftuitleggers, de parochievergadering en het parochiebestuur dragen veel andere vrijwilligers hun steentje bij om van de parochie een hechte, goede gemeenschap te maken.


Corellistraat 231
5049 EJ Tilburg
Tel.: 013-4550510

Over het kerkgebouw
Je moet hem zoeken, onze kerk, enigszins verscholen als hij ligt tussen de huizen in de Corellistraat. Het is een bescheiden ruimte vergeleken bij de kerkgebouwen, die in vroeger dagen werden opgetrokken. Je kunt het jammer vinden, dat de tijd van de kathedralen voorbij is, maar het is nu eenmaal een feit. Toch heeft zo’n kleine ruimte zijn aantrekkelijkheid. Juist doordat de afmetingen beperkt zijn wordt er gewonnen aan intimiteit.

Dit laatste is trouwens van het begin af de zorg geweest bij de bouw van de kerk in Stokhasselt. Als er een kerkruimte komt dan moet dit een gebouw zijn, waarin men zich thuis voelt, dat sfeer bezit. Ja, de kerk moet een warm hart zijn in onze door flats omzoomde wijk.

De architect van de kerk is Th. v.d. Acker, afkomstig uit Deurne. Al eerder ontwierp hij een kerkgebouw in Landhorst.

Als aannemer trad op de Firma Gebr. v.d. Ven; die ook een groot aantal woningen in Tilburg-Noord heeft gebouwd.

De kerk werd gebouwd in 1970-1971 en ingewijd op 18 december 1971 door Mgr. J. Bluijssen.

1 Reacties

  1. Karel Drijvers13 03 2015

    Met ingang van 1 maart is onze Montfortparochie gefuseerd met De Bron, De Vlaspit en de Frater Andreasparochie. Die laastste is ook bekend onder de naam Lucas. De nieuw gevormde parochie heet Parochie Zalige Peerke Donders.
    Het fusieproces heeft, alles bij elkaar iets meer dan 2 jaar geduurd. het werd opgelegd door het bisdom maar al pratend met alle 4 de parochiebesturen werden al snel de voordelen van samenwerking vermoed en kwam het van Moeten fuseren tot Willen fuseren.
    Een minpuntje is dat de bisschop het kerkgebouw "Aan de eredienst wil onttrekken" hetgeen er op neer komt dat de kerk zou moeten worden gesloten. Maar daar is het nieuwe parochiebestuur niet van gecharmeerd en zoekt wegen om het gebouw toch tot nut van de gemeenschap te laten zijn.

Uw reactie: